KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:武雄   作曲:吳嘉祥


恨世間愛情啊

為你啊的形影 暝來肖想日牽掛
是誰人拆分散 情無結局就變卦
恨世間愛情啊 空笑夢一場風聲
夢醒來只有我 名是寂寞字看破

為你啊的形影 暝來肖想日牽掛
是誰人拆分散 情無結局就變卦
恨世間愛情啊 空笑夢一場風聲
夢醒來只有我 名是寂寞字看破

恨世間愛情啊 空笑夢一場風聲
夢醒來只有我 名是寂寞字看破

名是寂寞字看破

空笑夢

KKBOXを起動

作詞:武雄   作曲:吳嘉祥


恨世間愛情啊

為你啊的形影 暝來肖想日牽掛
是誰人拆分散 情無結局就變卦
恨世間愛情啊 空笑夢一場風聲
夢醒來只有我 名是寂寞字看破

為你啊的形影 暝來肖想日牽掛
是誰人拆分散 情無結局就變卦
恨世間愛情啊 空笑夢一場風聲
夢醒來只有我 名是寂寞字看破

恨世間愛情啊 空笑夢一場風聲
夢醒來只有我 名是寂寞字看破

名是寂寞字看破