KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

เจ้า...ยักคิ้วให้พี่ เจ้ายิ้มในที เหมือนเจ้าก็มีรักอารมณ์
ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้าชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคมตาเจ้า

เรียมพะวักพะวง เรียมคิดทะนง และเรียมก็คงหลงตายเปล่า
ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็งเพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิงนั่นแล

น้าวศรเล็ง เพ่งเอาทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ยิงซิแม่
ยิงอกเรียมสักแผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจ

เรียมเจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อเจ้าง่า แล้วเจ้าก็ล่าถอยทันใด
เจ็บปวดนักหนา เงื้อแล้วลาเลิกไป ยิ่งเจ็บสิ่งใดไยมิยิงพี่เอย

เจ้า...ยักคิ้วให้พี่ เจ้ายิ้มในที เหมือนเจ้าก็มีรักอารมณ์
ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้าชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคมตาเจ้า

เรียมพะวักพะวง เรียมคิดทะนง และเรียมก็คงหลงตายเปล่า
ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็งเพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิงนั่นแล

น้าวศรเล็ง เพ่งเอาทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ยิงซิแม่
ยิงอกเรียมสักแผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจ

เรียมเจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อเจ้าง่า แล้วเจ้าก็ล่าถอยทันใด
เจ็บปวดนักหนา เงื้อแล้วลาเลิกไป ยิ่งเจ็บสิ่งใดไยมิยิงพี่เอย

พรานล่อเนื้อ

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

เจ้า...ยักคิ้วให้พี่ เจ้ายิ้มในที เหมือนเจ้าก็มีรักอารมณ์
ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้าชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคมตาเจ้า

เรียมพะวักพะวง เรียมคิดทะนง และเรียมก็คงหลงตายเปล่า
ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็งเพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิงนั่นแล

น้าวศรเล็ง เพ่งเอาทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ยิงซิแม่
ยิงอกเรียมสักแผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจ

เรียมเจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อเจ้าง่า แล้วเจ้าก็ล่าถอยทันใด
เจ็บปวดนักหนา เงื้อแล้วลาเลิกไป ยิ่งเจ็บสิ่งใดไยมิยิงพี่เอย

เจ้า...ยักคิ้วให้พี่ เจ้ายิ้มในที เหมือนเจ้าก็มีรักอารมณ์
ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้าชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคมตาเจ้า

เรียมพะวักพะวง เรียมคิดทะนง และเรียมก็คงหลงตายเปล่า
ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็งเพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิงนั่นแล

น้าวศรเล็ง เพ่งเอาทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ยิงซิแม่
ยิงอกเรียมสักแผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจ

เรียมเจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อเจ้าง่า แล้วเจ้าก็ล่าถอยทันใด
เจ็บปวดนักหนา เงื้อแล้วลาเลิกไป ยิ่งเจ็บสิ่งใดไยมิยิงพี่เอย