A Lone Star

作詞:王傑    作曲:王傑

別再用那冷漠對待我
是否能夠再明白的告訴我
是否已經不再愛我
是否真要離開我 我有話要說

也許人們不會在乎我
不會在乎我的孤單寂寞
可是只有你不能夠
讓我在風中消瘦 你不能夠

哦!你 是你是你 才讓我如此的沈默
徘徊在你的窗口 承受著風雨的折磨
只要你告訴我 你會永遠愛我 別再讓我眼淚流
讓我能夠重新擁有你的溫柔
是否願意讓我停留 在你心底最深的角落

也許人們不會在乎我
不會在乎我的孤單寂寞
可是只有你不能夠
讓我在風中消瘦 你不能夠

哦!你 是你是你 才讓我如此的沈默
徘徊在你的窗口 承受著風雨的折磨
只要你告訴我 你會永遠愛我 別再讓我眼淚流
讓我能夠重新擁有你的溫柔
是否願意讓我停留 在你心底最深的角落

哦!你 是你是你 才讓我如此的沈默
徘徊在你的窗口 承受著風雨的折磨
只要你告訴我 你會永遠愛我 別再讓我眼淚流
讓我能夠重新擁有你的溫柔
是否願意讓我停留 在你心底最深的角落