KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

โน่นเจ้านกสีชมพู น่าดูเที่ยวเพลินชมสวน
โผตามกิ่ง มะปรางค์ลำดวน
แน่ะมันหวนบินตามคู่มัน
โผมาเจอคู่ชมน่ารัก
มันก็ทักแล้วมันก็พร่ำ มันพรอดคำ
แล้วมันก็ชื่นฉ่ำกัน เหมือนดังเรานั่นไงเธอ

โอ้เจ้านกสีชมพู ชื่นชูคู่มันเสมอ
เฝ้าบำเรอดังฉันบำเรอ
พอใจเธอแล้วจืดจางไป มิสดใสดังมันชื่น
คอยดูไปฉันใจยั่งยืน ยั่งยืนกว่ามันชื่นชม
จะฝังอารมณ์ ชื่นชมเกินนกใด
มันมองดูตากัน มันสำคัญสุขสันต์เพียงไหน
ดังเรามองดูใจ มองฤทัยรักให้แน่นอน
มันเอียงคอเมียงมอง มันร้องเหมือนมันอาทร
มันมองเชิงวิงวอน ดังฉันวอนคอยชื่นแก้มเธอ
ดังฉันวอน เพียรอ้อนออดเธอ
ดังฉันวอนเพียรอ้อน ออดเธอ

โอ้นกน้อยโอ้นกน้อย เจ้าทำฉันพลอยละเมอ
พี่มองเธอพี่มองเธอ พี่ยังละเมอเจียนตาย
โอ้นกน้อยโอ้นกน้อย เจ้าทำฉันพลอยละอาย
อย่ามัวอายอย่ามัวอาย ต้องเอาไว้ลายเกินมัน
มันจู๋มันจี๋กัน มันจุ๊บมันจิ๊บกัน
น่าขันดั่งฉันเธอชื่น
มันจุ๋งมันจิ๋งกัน
ประจ๋อประแจ๋กัน
เช่นฉันเธอนั้นพร้อมชื่น

นกสีชมพู

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

โน่นเจ้านกสีชมพู น่าดูเที่ยวเพลินชมสวน
โผตามกิ่ง มะปรางค์ลำดวน
แน่ะมันหวนบินตามคู่มัน
โผมาเจอคู่ชมน่ารัก
มันก็ทักแล้วมันก็พร่ำ มันพรอดคำ
แล้วมันก็ชื่นฉ่ำกัน เหมือนดังเรานั่นไงเธอ

โอ้เจ้านกสีชมพู ชื่นชูคู่มันเสมอ
เฝ้าบำเรอดังฉันบำเรอ
พอใจเธอแล้วจืดจางไป มิสดใสดังมันชื่น
คอยดูไปฉันใจยั่งยืน ยั่งยืนกว่ามันชื่นชม
จะฝังอารมณ์ ชื่นชมเกินนกใด
มันมองดูตากัน มันสำคัญสุขสันต์เพียงไหน
ดังเรามองดูใจ มองฤทัยรักให้แน่นอน
มันเอียงคอเมียงมอง มันร้องเหมือนมันอาทร
มันมองเชิงวิงวอน ดังฉันวอนคอยชื่นแก้มเธอ
ดังฉันวอน เพียรอ้อนออดเธอ
ดังฉันวอนเพียรอ้อน ออดเธอ

โอ้นกน้อยโอ้นกน้อย เจ้าทำฉันพลอยละเมอ
พี่มองเธอพี่มองเธอ พี่ยังละเมอเจียนตาย
โอ้นกน้อยโอ้นกน้อย เจ้าทำฉันพลอยละอาย
อย่ามัวอายอย่ามัวอาย ต้องเอาไว้ลายเกินมัน
มันจู๋มันจี๋กัน มันจุ๊บมันจิ๊บกัน
น่าขันดั่งฉันเธอชื่น
มันจุ๋งมันจิ๋งกัน
ประจ๋อประแจ๋กัน
เช่นฉันเธอนั้นพร้อมชื่น