Girls Girls Girls

作詞:黃偉文    作曲:盧凱彤

編曲:Derrick Sepnio and Fergus Chow of JTW/ 蔡德才@人山人海
監製:蔡德才@人山人海/at17

你裡有著我 我裡有著你 恤衫 半截裙 隨便配 也繽紛
原本 屬性多相近 卻自由 放任

痛了你代我 老了我代你 天天 抹著塵
十七歲 那顆心 等我 越過母親足印 幫這族羣 行前 多幾公分

你共情人 Kiss Kiss Kiss 我讓潮流 變 變 變
她想破盡 每度門的禁 Oh~
你若馴如 Meow Meow Meow 我便狂如 俠客激憤
天底百萬女生 全是我的化身


你共情人 Kiss Kiss Kiss 我讓潮流 變 變 變
她想破盡 百萬年的禁 Oh~
你為人民 Sing Sing Sing 我又回來 共你一對
天底百萬女生 全是你的化身


上輩那絕唱 讓我接力唱 後世那夢想
若我見不上 交 給些新女孩唱