KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:蔡宜汝   作曲:蔡宜汝


窗外的雨
將我吵醒
今夜又是失眠的暝
收音機放送著用心等待你
阮思念的心情你甘有聽見

明明知分開是暫時
思念你睏也睏袂去
想起兩人的甜蜜
請你不倘放袂記
將我的幸福交付你
阮堅心等待每一暝
期待相逢彼一日
鴛鴦蝴蝶
成雙成對

窗外的雨
將我吵醒
今夜又是失眠的暝
收音機放送著用心等待你
阮思念的心情你甘有聽見

明明知分開是暫時
思念你睏也睏袂去
想起兩人的甜蜜
請你不倘放袂記
將我的幸福交付你
阮堅心等待每一暝
期待相逢彼一日
鴛鴦蝴蝶
成雙成對

明明知分開是暫時
思念你睏也睏袂去
想起兩人的甜蜜
請你不倘放袂記
將我的幸福交付你
阮堅心等待每一暝
期待相逢彼一日
鴛鴦蝴蝶
成雙成對
期待相逢彼一日
鴛鴦蝴蝶
成雙成對

収録アルバム

期待

KKBOXを起動

作詞:蔡宜汝   作曲:蔡宜汝


窗外的雨
將我吵醒
今夜又是失眠的暝
收音機放送著用心等待你
阮思念的心情你甘有聽見

明明知分開是暫時
思念你睏也睏袂去
想起兩人的甜蜜
請你不倘放袂記
將我的幸福交付你
阮堅心等待每一暝
期待相逢彼一日
鴛鴦蝴蝶
成雙成對

窗外的雨
將我吵醒
今夜又是失眠的暝
收音機放送著用心等待你
阮思念的心情你甘有聽見

明明知分開是暫時
思念你睏也睏袂去
想起兩人的甜蜜
請你不倘放袂記
將我的幸福交付你
阮堅心等待每一暝
期待相逢彼一日
鴛鴦蝴蝶
成雙成對

明明知分開是暫時
思念你睏也睏袂去
想起兩人的甜蜜
請你不倘放袂記
將我的幸福交付你
阮堅心等待每一暝
期待相逢彼一日
鴛鴦蝴蝶
成雙成對
期待相逢彼一日
鴛鴦蝴蝶
成雙成對