KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-


เพื่อความสะใจของเธอและใครบางคน
ไอ้เรื่องความอดทน ฉันมันก็มีไม่น้อย
แค่พูดจาอย่างเดียว ก็คงน้อยไปสักหน่อย
ช่วยทำให้รอยแผลมันบาดลึกกว่านี้
รุนแรงกับฉันที ดีดีฉันไม่เอา
ต้องการแบบปวดร้าว เอาอย่างที่ฉันไม่เคยเจอ
ถ้าฉันยังอยู่ดี เดี๋ยวเธอจะทรมาน
ให้ฉันเจอกับการถูกเธอต้มยำสักครั้ง
รุนแรงกับฉันที ดีดีฉันไม่เอา
ต้องการแบบปวดร้าว เอาอย่างที่ฉันไม่เคยเจอ
ทำดี ๆ ไม่ช้าก็ลืม ช่วยทำให้มันแรงหน่อย
ทำอะไรให้ฉันเจ็บปวด ให้จำไปจนตาย
รุนแรงกับฉันที ดีดีฉันไม่เอา
ต้องการแบบปวดร้าว เอาอย่างที่ฉันไม่เคยเจอ

รุนแรง

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-


เพื่อความสะใจของเธอและใครบางคน
ไอ้เรื่องความอดทน ฉันมันก็มีไม่น้อย
แค่พูดจาอย่างเดียว ก็คงน้อยไปสักหน่อย
ช่วยทำให้รอยแผลมันบาดลึกกว่านี้
รุนแรงกับฉันที ดีดีฉันไม่เอา
ต้องการแบบปวดร้าว เอาอย่างที่ฉันไม่เคยเจอ
ถ้าฉันยังอยู่ดี เดี๋ยวเธอจะทรมาน
ให้ฉันเจอกับการถูกเธอต้มยำสักครั้ง
รุนแรงกับฉันที ดีดีฉันไม่เอา
ต้องการแบบปวดร้าว เอาอย่างที่ฉันไม่เคยเจอ
ทำดี ๆ ไม่ช้าก็ลืม ช่วยทำให้มันแรงหน่อย
ทำอะไรให้ฉันเจ็บปวด ให้จำไปจนตาย
รุนแรงกับฉันที ดีดีฉันไม่เอา
ต้องการแบบปวดร้าว เอาอย่างที่ฉันไม่เคยเจอ