KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:劉家昌   作曲:劉家昌

☆★☆★☆
☆★☆

深秋楓又紅 秋去留殘夢
我心付諸於流水 恰似 落葉~飄零

轉眼之間 白雪遮晴空 寒風襲嚴冬
莫待櫻花樹開春來 也踏雪尋芳蹤

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

深秋楓又紅 秋去留殘夢
我心付諸於流水 恰似 落葉~飄零

轉眼之間 白雪遮晴空 寒風襲嚴冬
莫待櫻花樹開春來 也踏雪尋芳蹤

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

深秋楓又紅 秋去留殘夢
我心付諸於流水 恰似 落葉~飄零

轉眼之間 白雪遮晴空 寒風襲嚴冬
莫待櫻花樹開春來 也踏雪尋芳蹤

轉眼之間 白雪遮晴空 寒風襲嚴冬
莫待櫻花樹開春來 也踏雪尋芳蹤


秋詩篇篇

KKBOXを起動

作詞:劉家昌   作曲:劉家昌

☆★☆★☆
☆★☆

深秋楓又紅 秋去留殘夢
我心付諸於流水 恰似 落葉~飄零

轉眼之間 白雪遮晴空 寒風襲嚴冬
莫待櫻花樹開春來 也踏雪尋芳蹤

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

深秋楓又紅 秋去留殘夢
我心付諸於流水 恰似 落葉~飄零

轉眼之間 白雪遮晴空 寒風襲嚴冬
莫待櫻花樹開春來 也踏雪尋芳蹤

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

深秋楓又紅 秋去留殘夢
我心付諸於流水 恰似 落葉~飄零

轉眼之間 白雪遮晴空 寒風襲嚴冬
莫待櫻花樹開春來 也踏雪尋芳蹤

轉眼之間 白雪遮晴空 寒風襲嚴冬
莫待櫻花樹開春來 也踏雪尋芳蹤