KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

*เห็น ฉันเห็น รู้ดีทุกอย่าง บอกได้ คำเดียวว่า เสียใจ

เธออยู่กับใคร กับใครคนไหน ทั้งๆที่เรามีใจ ต่อกัน

ร้อง ฉันร้อง ร้องไห้ตั้นนาน ไม่ใชว่าอ่อนแอ

หรือเสีย ดาย ทุกหยด น้ำตา ที่มันหลั่งไหล

มันหลอมละลาย จากควมาแข็งแรง

**แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเหลือกเอาใคร ก็ตามสบาย อยากรู้ความจริงจากใจ

แล้วเธอจะอยู่หรือเธอจะไปใ ห้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเลือกเอาใครก็ ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบลง

*เห็น ฉันเห็น รู้ดีทุกอย่าง บอกได้ คำเดียวว่า เสียใจ

เธออยู่กับใคร กับใครคนไหน ทั้งๆที่เรามีใจ ต่อกัน

ร้อง ฉันร้อง ร้องไห้ตั้นนาน ไม่ใชว่าอ่อนแอ

หรือเสีย ดาย ทุกหยด น้ำตา ที่มันหลั่งไหล

มันหลอมละลาย จากควมาแข็งแรง

**แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเหลือกเอาใคร ก็ตามสบาย อยากรู้ความจริงจากใจ

แล้วเธอจะอยู่หรือเธอจะไปใ ห้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเลือกเอาใครก็ ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบไป

แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเลือกเอาใครก็ ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบลง สักที

ละลาย

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

*เห็น ฉันเห็น รู้ดีทุกอย่าง บอกได้ คำเดียวว่า เสียใจ

เธออยู่กับใคร กับใครคนไหน ทั้งๆที่เรามีใจ ต่อกัน

ร้อง ฉันร้อง ร้องไห้ตั้นนาน ไม่ใชว่าอ่อนแอ

หรือเสีย ดาย ทุกหยด น้ำตา ที่มันหลั่งไหล

มันหลอมละลาย จากควมาแข็งแรง

**แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเหลือกเอาใคร ก็ตามสบาย อยากรู้ความจริงจากใจ

แล้วเธอจะอยู่หรือเธอจะไปใ ห้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเลือกเอาใครก็ ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบลง

*เห็น ฉันเห็น รู้ดีทุกอย่าง บอกได้ คำเดียวว่า เสียใจ

เธออยู่กับใคร กับใครคนไหน ทั้งๆที่เรามีใจ ต่อกัน

ร้อง ฉันร้อง ร้องไห้ตั้นนาน ไม่ใชว่าอ่อนแอ

หรือเสีย ดาย ทุกหยด น้ำตา ที่มันหลั่งไหล

มันหลอมละลาย จากควมาแข็งแรง

**แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเหลือกเอาใคร ก็ตามสบาย อยากรู้ความจริงจากใจ

แล้วเธอจะอยู่หรือเธอจะไปใ ห้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเลือกเอาใครก็ ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบไป

แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลยดีมั้ย

จะเลือกเอาใครก็ ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบลง สักที