นักเรียนพยาบาล

作詞:     作曲:
อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเอง เหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

ข้อความนี้ องค์พระธีรราชเจ้า พระโปรดเกล้า ประทานให้ใจถวิล
ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ ดั่งวารินทร์จากฟ้าสู่สากล

อันพวกเรา เหล่านักเรียนพยาบาล ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล
เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน

แม้โรคร้าย จะแพร่พิษถึงปลิดชีพ
จะยึดหลัก ดวงประทีปคือสงสาร
ยอมเหนื่อยยาก ตรากตรำใจสำราญ
อุทิศงานเพื่อคนไข้ ทั้งใจกาย

อันพวกเรา เหล่านักเรียนพยาบาล ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล
เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน

แม้โรคร้าย จะแพร่พิษถึงปลิดชีพ
จะยึดหลัก ดวงประทีปคือสงสาร
ยอมเหนื่อยยาก ตรากตรำใจสำราญ
อุทิศงานเพื่อคนไข้ ทั้งใจกาย