KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ในนครของลิงเผือก ยิ้มของลิงนั้นแห้งเหือด
ลิงเผือก กำลัง เลือกนาย ผู้นำลิงตัวก่อนเก่า
กองทัพลิงเข้าขับไล่ เก่งกาจฉลาดเกินทน

ชนชาวลิงมีเหลือง แดง แถมมีลิงสีน้ำเงิน
พัลวนสับสนวุ่นวาย ต่างลิงต่างก็ต่างสี
เข้าต่อยตีกันให้ตาย น่าอับอายพี่น้องนครลิง

ชนชาวลิงไปไม่ถูก ยืนงง งงแล้วเกาตูด
มืดมนไปหนทางไหน ถูกบังคับให้เลือกสี
เลือกไม่ดีอาจถึงตาย น่าอับอายพี่น้องสมองลิง

ออกไปออกไปออกไป ใครเข้ามาก็ไล่ออกไป
ลิงโน้นเข้ามาลิงนี้ก็ไล่ ลิงนี้เข้ามาลิงโน้นก็ไล่
สีซอให้ลิงได้ฟังควายเท่านั้นที่ฟังเข้าใจ
แล้วลิงไม่เคยสนใจโง่กับเขลา แย่งแผ่นดิน

ชนชาวลิงไปไม่ถูก ยืนงง งงแล้วเกาตูด
มืดมนไปหนทางไหน ก็ถูกบังคับให้เลือกสี
เลือกไม่ดีอาจถึงตาย น่าอับอายพี่น้องนครลิง
น่าอับอายพี่น้องสมองลิง

ชนชาวลิงทรมานแถมเพื่อนบ้านสันดานลิง
ทิ่มๆแทงๆให้วุ่นวาย
รอให้รุ่งถึงพรุ่งนี้ เข้าต่อยตีกันให้ตาย
จะเหลือแผ่นดินสุดท้ายไหมหนอลิง
จะเหลือแผ่นดินสุดท้ายไหมหนอลิง
จะมีแผ่นดินสุดท้ายไหมหนอลิง
จะมีแผ่นดินสุดท้ายไหมหนอลิง

Na Korn Ling - อัลบั้ม

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ในนครของลิงเผือก ยิ้มของลิงนั้นแห้งเหือด
ลิงเผือก กำลัง เลือกนาย ผู้นำลิงตัวก่อนเก่า
กองทัพลิงเข้าขับไล่ เก่งกาจฉลาดเกินทน

ชนชาวลิงมีเหลือง แดง แถมมีลิงสีน้ำเงิน
พัลวนสับสนวุ่นวาย ต่างลิงต่างก็ต่างสี
เข้าต่อยตีกันให้ตาย น่าอับอายพี่น้องนครลิง

ชนชาวลิงไปไม่ถูก ยืนงง งงแล้วเกาตูด
มืดมนไปหนทางไหน ถูกบังคับให้เลือกสี
เลือกไม่ดีอาจถึงตาย น่าอับอายพี่น้องสมองลิง

ออกไปออกไปออกไป ใครเข้ามาก็ไล่ออกไป
ลิงโน้นเข้ามาลิงนี้ก็ไล่ ลิงนี้เข้ามาลิงโน้นก็ไล่
สีซอให้ลิงได้ฟังควายเท่านั้นที่ฟังเข้าใจ
แล้วลิงไม่เคยสนใจโง่กับเขลา แย่งแผ่นดิน

ชนชาวลิงไปไม่ถูก ยืนงง งงแล้วเกาตูด
มืดมนไปหนทางไหน ก็ถูกบังคับให้เลือกสี
เลือกไม่ดีอาจถึงตาย น่าอับอายพี่น้องนครลิง
น่าอับอายพี่น้องสมองลิง

ชนชาวลิงทรมานแถมเพื่อนบ้านสันดานลิง
ทิ่มๆแทงๆให้วุ่นวาย
รอให้รุ่งถึงพรุ่งนี้ เข้าต่อยตีกันให้ตาย
จะเหลือแผ่นดินสุดท้ายไหมหนอลิง
จะเหลือแผ่นดินสุดท้ายไหมหนอลิง
จะมีแผ่นดินสุดท้ายไหมหนอลิง
จะมีแผ่นดินสุดท้ายไหมหนอลิง