ขอมอบบทเพลง

作詞:     作曲:
เรามา ร้องๆ เพลงสวยงาม
ด้วยถ้อยคำ หวานๆ จนซึ้งใจ
เพิ่มรอย ยิ้มๆ พาชื่นใจ
สุขสดใส ไปกับเสียงเพลง

บทเพลงบรรเลง เพลงพรอดรักกัน
พูดถึงคืน วันๆ ซาบซึ้งใจ

พูดถึงความหลัง ความหลังอาลัย
ล่องลอย ไปๆ กับเสียงเพลง

เราร้องทำนอง คล้องจองกันไป
ร่าเริงฤทัย สนุกสุขใจครื้นเครง

ขอมอบบทเพลง บทเพลงสวยงาม
ขอมอบคำ หวานๆ จนซึ้งใจ
ขอมอบรอย ยิ้มๆ พาชื่นใจ
แล้วล่องลอย ไปๆ กับเสียงเพลง

เราร้องทำนอง คล้องจองกันไป
ร่าเริงฤทัย สนุกสุขใจครื้นเครง

ขอมอบบทเพลง บทเพลงสวยงาม
ขอมอบคำ หวานๆ จนซึ้งใจ
ขอมอบรอย ยิ้มๆ พาชื่นใจ
แล้วล่องลอย ไปๆ กับเสียงเพลง