KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:喻文昌   作曲:黃文龍


今夜風寒雨水冷船塊港乾訴哀悲
流浪異鄉數十年 墜落江湖無了時
啊~為著你 不驚風雨來淩遲
等待春天花開時 我ㄟ成功倒返去

今夜又是落雨瞑 思念故鄉情抹離
浪子為愛走千里 只望返去你身邊
啊~為著你 不驚風雨來淩遲
等待春天花開時 我ㄟ成功倒返去
啊~為著你 離鄉背景不得已
等待春天花開時 我ㄟ成功倒返去

浪子歌聲

KKBOXを起動

作詞:喻文昌   作曲:黃文龍


今夜風寒雨水冷船塊港乾訴哀悲
流浪異鄉數十年 墜落江湖無了時
啊~為著你 不驚風雨來淩遲
等待春天花開時 我ㄟ成功倒返去

今夜又是落雨瞑 思念故鄉情抹離
浪子為愛走千里 只望返去你身邊
啊~為著你 不驚風雨來淩遲
等待春天花開時 我ㄟ成功倒返去
啊~為著你 離鄉背景不得已
等待春天花開時 我ㄟ成功倒返去