KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:李靜婷   作曲:張勇強


娥眉聳參天 豐頰滿光華
器宇非凡是慧根 唐朝女皇武則天
美冠六宮粉黛 身繫三千寵愛

善於計謀城府深 萬丈雄心難為尼
君臨天下威風凜凜 憔悴心事有誰知憐
問情何寄淚濕石榴裙 看朱成碧癡情無時盡
縱橫天下二十年 深宮迷離任平添
兩面評價在人間 女中豪傑武則天

娥眉聳參天 豐頰滿光華
器宇非凡是慧根 唐朝女皇武則天
美冠六宮粉黛 身繫三千寵愛

善於計謀城府深 萬丈雄心難為尼
君臨天下威風凜凜 憔悴心事有誰知憐
問情何寄淚濕石榴裙 看朱成碧癡情無時盡
縱橫天下二十年 深宮迷離任平添
兩面評價在人間 女中豪傑武則天

収録アルバム

一代女皇

KKBOXを起動

作詞:李靜婷   作曲:張勇強


娥眉聳參天 豐頰滿光華
器宇非凡是慧根 唐朝女皇武則天
美冠六宮粉黛 身繫三千寵愛

善於計謀城府深 萬丈雄心難為尼
君臨天下威風凜凜 憔悴心事有誰知憐
問情何寄淚濕石榴裙 看朱成碧癡情無時盡
縱橫天下二十年 深宮迷離任平添
兩面評價在人間 女中豪傑武則天

娥眉聳參天 豐頰滿光華
器宇非凡是慧根 唐朝女皇武則天
美冠六宮粉黛 身繫三千寵愛

善於計謀城府深 萬丈雄心難為尼
君臨天下威風凜凜 憔悴心事有誰知憐
問情何寄淚濕石榴裙 看朱成碧癡情無時盡
縱橫天下二十年 深宮迷離任平添
兩面評價在人間 女中豪傑武則天