KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

แล้วเธอก็ไป ฉันยังเสียดาย
คนเคยเคยรักกัน
รู้ตัวตั้งนาน ก็เตรียมใจไว้ก่อน
ไอ้เรามันตัวสำรองคนหนึ่ง
เธอรู้ดี ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง
แล้วเธอก็ไป พบใครคนใหม่
เจอตัวจริงสมใจ
ฉันเองเข้าใจ ถึงวันก็ต้องไป
ไปตามทางที่เธอย่อมรู้ดี
เธอรู้ดี ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง
ฉันคงต้องเจ็บ ช้ำใจนิดหน่อย
นานนานไปก็ลืม
และเธอคงเจ็บ ก็ทำใจไว้หน่อย
ไปตามทางที่เธอย่อมรู้ดี...
ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง (เธอรู้ดี...)
ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง (เธอรู้ดี...)
ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง

ตัวสำรอง

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

แล้วเธอก็ไป ฉันยังเสียดาย
คนเคยเคยรักกัน
รู้ตัวตั้งนาน ก็เตรียมใจไว้ก่อน
ไอ้เรามันตัวสำรองคนหนึ่ง
เธอรู้ดี ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง
แล้วเธอก็ไป พบใครคนใหม่
เจอตัวจริงสมใจ
ฉันเองเข้าใจ ถึงวันก็ต้องไป
ไปตามทางที่เธอย่อมรู้ดี
เธอรู้ดี ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง
ฉันคงต้องเจ็บ ช้ำใจนิดหน่อย
นานนานไปก็ลืม
และเธอคงเจ็บ ก็ทำใจไว้หน่อย
ไปตามทางที่เธอย่อมรู้ดี...
ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง (เธอรู้ดี...)
ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง (เธอรู้ดี...)
ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ
รวมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เป็นตัวจริง