ชื่นใจ

作詞:     作曲:
ถ้าฟ้า ก็อยู่ส่วนฟ้า ถ้านก ไม่ยอมโบกบิน
อยู่ๆ เมฆน้อย ไม่ลอยไป ลอยมา
ต่างก็เป็นไป แหละไม่คิด จะข้องเกี่ยว กัน
สุดท้าย โลกใบนั้น จะเป็น เช่นไร

เธอก็อยู่ ส่วนเธอ ฉันก็คือ ส่วนฉัน
ดำเนิน ชีวิต ตัวใคร ตัวมัน
แน่นอน ความจริง ก็ไม่เห็นมีใคร เหงาตาย
แต่ความอบอุ่น มันหาย จากไกล จากเรา

ขอแค่ ความสัมพันธ์ ขอแค่ เพียงน้ำใจ
แบ่งปันให้กัน สักหน่อย ให้โลกนี้ งดงามเรื่อยไป
ขอแค่ ความสัมพันธ์ ขอแค่ เพียงน้ำใจ
ห่วงใยให้กัน สักหน่อย อย่างน้อย ให้พอชื่นใจ

เธอก็อยู่ ส่วนเธอ ฉันก็คือ ส่วนฉัน
ดำเนิน ชีวิต ตัวใคร ตัวมัน
แน่นอน ความจริง ก็ไม่เห็นมีใคร เหงาตาย
แต่ความอบอุ่น มันหาย จากไกล จากเรา

ขอแค่ ความสัมพันธ์ ขอแค่ เพียงน้ำใจ
แบ่งปันให้กัน สักหน่อย ให้โลกนี้ งดงามเรื่อยไป
ขอแค่ ความสัมพันธ์ ขอแค่ เพียงน้ำใจ
ห่วงใยให้กัน สักหน่อย อย่างน้อย ให้พอชื่นใจ

ขอแค่ ความสัมพันธ์ ขอแค่ เพียงน้ำใจ
แบ่งปันให้กัน สักหน่อย ให้โลกนี้ งดงามเรื่อยไป
ขอแค่ ความสัมพันธ์ ขอแค่ เพียงน้ำใจ
ห่วงใยให้กัน สักหน่อย อย่างน้อย ให้พอชื่นใจ