KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ไทรเอ๋ยเจ้าไทรต้นไทรงาม
ดูงดงามร่มเย็นและโอนอ่อน
ดูเหมือนเจ้าอ่อนไหวและอาวรณ์
กิ่งใบเกลี่ยเรี่ยรายลงดิน

ชีวิตเจ้าไม่งามเหมือนไทรงาม
ดวงชะตาชักพาให้ไทรโศก

โศกไทรโศกเจ้าซบลงแผ่นดิน
ให้ดินให้ฟ้าให้ลมช่วยปลอบโยน
โศกไทรโศกไม่งามอย่างไทรงาม
แต่น้ำใจเจ้างามเกินเอ่ยรำพัน

โศกไทรโศกเจ้าซบลงแผ่นดิน
ให้ดินให้ฟ้าให้ลมช่วยปลอบโยน
โศกไทรโศกไม่งามอย่างไทรงาม
แต่น้ำใจเจ้างามเกินเอ่ยรำพัน

ลูกแม่พ่อพลัดพรากจากไปนาน
เพราะความจำเป็นที่คนก่อไว้ให้
แต่ความดีที่ทำไว้อีกไม่นาน
มีความรักความสุขสู่ไทรงาม
มีความรักความสุขสู่ไทรงาม

Sai Sok

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ไทรเอ๋ยเจ้าไทรต้นไทรงาม
ดูงดงามร่มเย็นและโอนอ่อน
ดูเหมือนเจ้าอ่อนไหวและอาวรณ์
กิ่งใบเกลี่ยเรี่ยรายลงดิน

ชีวิตเจ้าไม่งามเหมือนไทรงาม
ดวงชะตาชักพาให้ไทรโศก

โศกไทรโศกเจ้าซบลงแผ่นดิน
ให้ดินให้ฟ้าให้ลมช่วยปลอบโยน
โศกไทรโศกไม่งามอย่างไทรงาม
แต่น้ำใจเจ้างามเกินเอ่ยรำพัน

โศกไทรโศกเจ้าซบลงแผ่นดิน
ให้ดินให้ฟ้าให้ลมช่วยปลอบโยน
โศกไทรโศกไม่งามอย่างไทรงาม
แต่น้ำใจเจ้างามเกินเอ่ยรำพัน

ลูกแม่พ่อพลัดพรากจากไปนาน
เพราะความจำเป็นที่คนก่อไว้ให้
แต่ความดีที่ทำไว้อีกไม่นาน
มีความรักความสุขสู่ไทรงาม
มีความรักความสุขสู่ไทรงาม