KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ตราบใดเธอและฉันยังมีหัวใจเดียวกัน
จะไม่ลืมสัญญา
จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนรักเราจนกว่า
ดวงตะวันทอแสงสุดท้าย

ตราบใดบนฟากฟ้ายังมีแสงดาวพร่างพราย
จะไม่ลืมสายตาซึ้งใจ
จะมั่นคงในความรู้สึกที่เธอมีให้
ขอให้ฟ้าและดาวช่วยเป็นพยาน

ตราบใดฟ้ายังมีแสงดาว ข้างเคียงคู่ใจ
นานสักเพียงไหนไม่เคยห่างกัน
ดั่งความรักที่เราสองคนร่วมใจผูกพัน
เราจะมีกันไม่เคยห่างไกล
เราสองสัญญาจะอยู่เคียงนิรันดร์ จดจำแม้วันสุดท้าย

ตราบใดเธอและฉันยังมีหัวใจเดียวกัน
จะให้เธอพักพิงด้วยใจ
หลับตาลงยังคงรู้สึกว่าเธออยู่ใกล้
เหมือนว่าฉันอิงกายข้างเธอนิรันดร์

ตราบใดฟ้ายังมีแสงดาว ข้างเคียงคู่ใจ
นานสักเพียงไหนไม่เคยห่างกัน
ดั่งความรักที่เราสองคนร่วมใจผูกพัน
เราจะมีกันแม้วันสุดท้าย

ตราบใดฟ้ายังมีแสงดาว ข้างเคียงคู่ใจ
นานสักเพียงไหนไม่เคยห่างกัน
ดั่งความรักที่เราสองคนร่วมใจผูกพัน
เราจะมีกันแม้วันสุดท้าย

ตราบใดฟ้ายังมีแสงดาว ข้างเคียงคู่ใจ
นานสักเพียงไหนไม่เคยห่างกัน
ดั่งความรักที่เราสองคนร่วมใจผูกพัน
เราจะมีกันแม้วันสุดท้าย

収録アルバム

ตราบใด

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ตราบใดเธอและฉันยังมีหัวใจเดียวกัน
จะไม่ลืมสัญญา
จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนรักเราจนกว่า
ดวงตะวันทอแสงสุดท้าย

ตราบใดบนฟากฟ้ายังมีแสงดาวพร่างพราย
จะไม่ลืมสายตาซึ้งใจ
จะมั่นคงในความรู้สึกที่เธอมีให้
ขอให้ฟ้าและดาวช่วยเป็นพยาน

ตราบใดฟ้ายังมีแสงดาว ข้างเคียงคู่ใจ
นานสักเพียงไหนไม่เคยห่างกัน
ดั่งความรักที่เราสองคนร่วมใจผูกพัน
เราจะมีกันไม่เคยห่างไกล
เราสองสัญญาจะอยู่เคียงนิรันดร์ จดจำแม้วันสุดท้าย

ตราบใดเธอและฉันยังมีหัวใจเดียวกัน
จะให้เธอพักพิงด้วยใจ
หลับตาลงยังคงรู้สึกว่าเธออยู่ใกล้
เหมือนว่าฉันอิงกายข้างเธอนิรันดร์

ตราบใดฟ้ายังมีแสงดาว ข้างเคียงคู่ใจ
นานสักเพียงไหนไม่เคยห่างกัน
ดั่งความรักที่เราสองคนร่วมใจผูกพัน
เราจะมีกันแม้วันสุดท้าย

ตราบใดฟ้ายังมีแสงดาว ข้างเคียงคู่ใจ
นานสักเพียงไหนไม่เคยห่างกัน
ดั่งความรักที่เราสองคนร่วมใจผูกพัน
เราจะมีกันแม้วันสุดท้าย

ตราบใดฟ้ายังมีแสงดาว ข้างเคียงคู่ใจ
นานสักเพียงไหนไม่เคยห่างกัน
ดั่งความรักที่เราสองคนร่วมใจผูกพัน
เราจะมีกันแม้วันสุดท้าย