ทาษเทวี

作詞: สง่า อารัมภีร    作曲: สง่า อารัมภีร
บุญฉันมีแต่คงไม่ถึง
ฟ้า..จึงไม่เวทนา
คอย เฝ้าแต่คอยทุกครา
ดวงจันทราไม่ลอย
เลื่อนมาใกล้เรา

คง แหงนคอยแต่คอยหาย
เสีย...ดายดวงจันทร์ไม่บรรเทา
ลอยลับไม่เหลือแม้เงา
รู้หรือเปล่าว่าเรา นี้ช้ำชอกฤดี

เธอเป็นดอกฟ้า
รู้ไหมว่า เราเป็นดั่งทาสเทวี
แม้น..ไม่ปราณี ชาตินี้คง
ระทมอยู่เรื่อยไป

รอ ฉันรอด้วยใจวิงวอน
ขอ..บังอร เมตตารับฝากใจ
เพียงยิ้มสักนิดฤทัย
ฉันคงพองเรื่อยไป
ด้วยธุลีเมตตาของเธอ

เธอเป็นดอกฟ้า
รู้ไหมว่า เราเป็นดั่งทาสเทวี
แม้น..ไม่ปราณี ชาตินี้คง
ระทมอยู่เรื่อยไป

รอ ฉันรอด้วยใจวิงวอน
ขอ..บังอร เมตตารับฝากใจ
เพียงยิ้มสักนิดฤทัย
ฉันคงพองเรื่อยไป
ด้วยธุลีเมตตา ของเธอ...