หลอกซ้ำหลอกซาก

作詞:-    作曲:-
มัวงงลูกเดียว ได้แต่หลงก็งงลูกเดียว
ใจมันไม่รู้ฟัง บอกยังไงก็ไม่รู้ฟัง
คำคนเคยบอก บอกกี่ทีก็ต้องคอยบอก
เคยถูกหลอกยังไง ก็ยังให้ถูกหลอกยังงั้น
คนเคยบอบช้ำ ไม่ยอมจำก็ยิ่งบอบช้ำ
เคยถูกเขาทำเข็ดเมื่อไรยังให้เขาทำ
เลยน้ำตาตก ตกมานาน น้ำตายังตก
เคยถูกหลอกยังไง ก็ยังให้ถูกหลอกยังงั้น
เต็มใจ ที่จะเดินให้ไปหลอกซ้ำ
เต็มใจ ที่จะยอมให้เธอหักหลัง
เต็มใจ จะไม่จำว่ามันกี่ครั้ง
ใจจะพังอีกสักครั้งให้รู้กันไป
มัวงงลูกเดียว ได้แต่หลงก็งงลูกเดียว
ใจมันไม่รู้ฟัง บอกยังไงก็ไม่รู้ฟัง
คำคนเคยบอก บอกกี่ทีก็ต้องคอยบอก
เคยถูกหลอกยังไง ก็ยังให้ถูกหลอกยังงั้น
เต็มใจ ที่จะเดินให้ไปหลอกซ้ำ
เต็มใจ ที่จะยอมให้เธอหักหลัง
เต็มใจ จะไม่จำว่ามันกี่ครั้ง
ใจจะพังอีกสักครั้งให้รู้กันไป
เต็มใจ ที่จะเดินให้ไปหลอกซ้ำ
เต็มใจ ที่จะยอมให้เธอหักหลัง
เต็มใจ จะไม่จำว่ามันกี่ครั้ง
ใจจะพังอีกสักครั้งให้รู้กันไป