Nonsense (空廢)

作詞:陳珊妮    作曲:陳珊妮

以適當的愛的時間
反覆催眠那天
冷僻音樂 黑咖啡
無以名狀的想念

以適當的恨的語言
循環解釋那天
小眾哲學 半支煙
換句話說著偏見

那天你離開連床都傾斜
是誰說能量不滅

有人向世界妥協
與自己和解
說不喜歡長大
以此類推

有人安靜的排隊
抵達了明天
也僅是微瑕的黑

有人向世界妥協
與自己和解
說不喜歡長大
以此類推

有人安靜的排隊
抵達了明天

也只是一場空廢

以適當的愛的時間
反覆催眠那天
冷僻音樂 黑咖啡
無以名狀的想念

以適當的恨的語言
循環解釋那天
小眾哲學 半支煙
換句話說著偏見

那天你離開連床都傾斜
是誰說能量不滅

有人向世界妥協
與自己和解
說不喜歡長大
以此類推

有人安靜的排隊
抵達了明天
也僅是微瑕的黑

有人向世界妥協
與自己和解
說不喜歡長大
以此類推

有人安靜的排隊
抵達了明天

也只是一場空廢
也僅是微瑕的黑
也只是一場空廢
也只是一場空廢