KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เรื่อย ๆ มา เรียง ๆ
นกบินเฉียง ไปทั้งหมู่
ตัวเดียว มาไร้คู่
เหมือนพี่อยู่ เพียงเอกา

ร่ำ ๆ ใจ รอน ๆ
อกสะท้อน อ่อนใจข้า
ดวงใจ ใยหนีหน้า
โถ แก้วตา มาหมางเมิน

รู้ไหม ใครช้ำเท่า
เหมือนพี่เศร้า เจ้าห่างเหิน
เคยแนบ แอบอกเพลิน
กลับหมางเมิน เหมือนไม่เคย

แจ้ว ๆ จำนรรจา
ยกดินฟ้า มาอ้างเอ่ย
แรมรา มาร้างเลย
เหมือนไม่เคย เลยหรือไร

รู้ไหม ใครช้ำเท่า
เหมือนพี่เศร้า เจ้าห่างเหิน
เคยแนบ แอบอกเพลิน
กลับหมางเมิน เหมือนไม่เคย

แจ้ว ๆ จำนรรจา
ยกดินฟ้า มาอ้างเอ่ย
แรมรา มาร้างเลย
เหมือนไม่เคย เลยหรือไร

เหมือนไม่เคย

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เรื่อย ๆ มา เรียง ๆ
นกบินเฉียง ไปทั้งหมู่
ตัวเดียว มาไร้คู่
เหมือนพี่อยู่ เพียงเอกา

ร่ำ ๆ ใจ รอน ๆ
อกสะท้อน อ่อนใจข้า
ดวงใจ ใยหนีหน้า
โถ แก้วตา มาหมางเมิน

รู้ไหม ใครช้ำเท่า
เหมือนพี่เศร้า เจ้าห่างเหิน
เคยแนบ แอบอกเพลิน
กลับหมางเมิน เหมือนไม่เคย

แจ้ว ๆ จำนรรจา
ยกดินฟ้า มาอ้างเอ่ย
แรมรา มาร้างเลย
เหมือนไม่เคย เลยหรือไร

รู้ไหม ใครช้ำเท่า
เหมือนพี่เศร้า เจ้าห่างเหิน
เคยแนบ แอบอกเพลิน
กลับหมางเมิน เหมือนไม่เคย

แจ้ว ๆ จำนรรจา
ยกดินฟ้า มาอ้างเอ่ย
แรมรา มาร้างเลย
เหมือนไม่เคย เลยหรือไร