KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

เธออายุ 12 ตอนออกจากบ้าน
บอกไปไม่นาน แค่ไปเลี้ยงวัว
จากกลางวันจนค่ำ ก็ไม่พบตัว เธอหายไป

ไปซุกซนที่ไหน เด็กสาวไทยใหญ่
เจ้าจะรู้บ้างไหม แม่พ่อห่วงหวง
มีเด็กสาวไม่น้อย ค่อยๆหายตัว แล้วหายไป

พวกผู้ชายไปรบ รบเพื่อไทยใหญ่
เสียงปืนดังต่อไป ก้องทั่วรัฐฉาน
พวกผู้หญิงอยู่บ้าน ก้มหน้ารับกรรมจากสงคราม

นั่นก็ถูกข่มขืนนี่กถูกข่มขืน
ทั้งกลางวันกลางคืน บ้างก็โดนฆ่าตาย
บ้างปล่อยชีวิตไว้ ความเป็นคนอยู่ไหน
ไม่มีตนมีตัว มีแต่ความหวาดกลัว

นั่นก็ถูกข่มขืนนี่ก็ถูกข่มขืน
ทั้งกลางวันกลางคืน บ้างก็โดนฆ่าตาย
บ้างปล่อยชีวิตไว้ ความเป็นคนอยู่ไหน
ไม่มีตนมีตัว มีแต่ความหวาดกลัว

เธออายุ 12 ตอนออกจากบ้าน
บอกจะไปไม่นาน แค่ไปเลี้ยงวัว
จวบจนถึงวันนี้ ไม่เคยพบตัว เธอหายไป

พบว่าถูกยิงทิ้งเหมือนๆคนอื่น
ถูกลากไปข่มขืน แล้วฆ่าตาย
ศพไม่เคยถูกฝัง ย้ำเตือนใจไทยใหญ่
ให้หลาบจำ ให้จดจำ ไว้ในใจไทยใหญ่

Hed Kerd Tee Ratchan

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

เธออายุ 12 ตอนออกจากบ้าน
บอกไปไม่นาน แค่ไปเลี้ยงวัว
จากกลางวันจนค่ำ ก็ไม่พบตัว เธอหายไป

ไปซุกซนที่ไหน เด็กสาวไทยใหญ่
เจ้าจะรู้บ้างไหม แม่พ่อห่วงหวง
มีเด็กสาวไม่น้อย ค่อยๆหายตัว แล้วหายไป

พวกผู้ชายไปรบ รบเพื่อไทยใหญ่
เสียงปืนดังต่อไป ก้องทั่วรัฐฉาน
พวกผู้หญิงอยู่บ้าน ก้มหน้ารับกรรมจากสงคราม

นั่นก็ถูกข่มขืนนี่กถูกข่มขืน
ทั้งกลางวันกลางคืน บ้างก็โดนฆ่าตาย
บ้างปล่อยชีวิตไว้ ความเป็นคนอยู่ไหน
ไม่มีตนมีตัว มีแต่ความหวาดกลัว

นั่นก็ถูกข่มขืนนี่ก็ถูกข่มขืน
ทั้งกลางวันกลางคืน บ้างก็โดนฆ่าตาย
บ้างปล่อยชีวิตไว้ ความเป็นคนอยู่ไหน
ไม่มีตนมีตัว มีแต่ความหวาดกลัว

เธออายุ 12 ตอนออกจากบ้าน
บอกจะไปไม่นาน แค่ไปเลี้ยงวัว
จวบจนถึงวันนี้ ไม่เคยพบตัว เธอหายไป

พบว่าถูกยิงทิ้งเหมือนๆคนอื่น
ถูกลากไปข่มขืน แล้วฆ่าตาย
ศพไม่เคยถูกฝัง ย้ำเตือนใจไทยใหญ่
ให้หลาบจำ ให้จดจำ ไว้ในใจไทยใหญ่