KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ใครที่มีความทุกข์ร้อนใจ เจ็บและช้ำเจียนตาย
ยังมีปัญหาสุมใจอยู่ จมอยู่กับความคิดวุ่นวาย
เอาแต่คิดเสียใจกับความผิดพลั้งเผลอไป
ใครที่เคยผิดหวังทั้งปี และไม่เคยได้ดี
ยังคอยโดนเขาซ้ำเติมอยู่ ใครเรี่ยวแรงอ่อนล้าลงไป
เป็นมนุษย์ใกล้ตายก็เชิญเข้ามาทางนี้

เธอจะทนจะทุกข์ทำไม ไปเจ็บช้ำทำไม
ก็ให้มันแล้ว ๆ ไปเหอะ
เธอจะเก็บไปคิดอะไร ไปติดยึดทำไม
กับความพ่ายแพ้ครั้งคราว
คนที่เคยผิดหวังมากมี แต่ยังคงได้ดี
สู้ไปให้ถึงเส้นชัยเถอะ เจอแต่คนแห้งแล้งน้ำใจ
จะไปง้อทำไม เมื่อเรายังมีดนตรี

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ไม่เคยทำให้ใครต้องเจ็บปวด

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ให้เธอลืมเรื่องราวที่เจ็บปวด

ร้อง ร้องไห้ได้น้ำตา แต่ถ้าร้อง ร้องเพลงได้หนุกนะเธอ
พัก หัวใจด้วยเสียงเพลง
ให้ผ่อนคลาย ให้มันได้สุด ๆ สุด ๆ

เธอจะทนจะทุกข์ทำไม ไปเจ็บช้ำทำไม
ก็ให้มันแล้ว ๆ ไปเหอะ
เธอจะเก็บไปคิดอะไร ไปติดยึดทำไม
กับความพ่ายแพ้ครั้งคราว
คนที่เคยผิดหวังมากมี แต่ยังคงได้ดี
สู้ไปให้ถึงเส้นชัยเถอะ เจอแต่คนแห้งแล้งน้ำใจ
จะไปง้อทำไม เมื่อเรายังมีดนตรี

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ไม่เคยทำให้ใครต้องเจ็บปวด

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ให้เธอลืมเรื่องราวที่เจ็บปวด

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ไม่เคยทำให้ใครต้องเจ็บปวด

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ให้เธอลืมเรื่องราวที่เจ็บปวด

พักด้วยเพลง

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ใครที่มีความทุกข์ร้อนใจ เจ็บและช้ำเจียนตาย
ยังมีปัญหาสุมใจอยู่ จมอยู่กับความคิดวุ่นวาย
เอาแต่คิดเสียใจกับความผิดพลั้งเผลอไป
ใครที่เคยผิดหวังทั้งปี และไม่เคยได้ดี
ยังคอยโดนเขาซ้ำเติมอยู่ ใครเรี่ยวแรงอ่อนล้าลงไป
เป็นมนุษย์ใกล้ตายก็เชิญเข้ามาทางนี้

เธอจะทนจะทุกข์ทำไม ไปเจ็บช้ำทำไม
ก็ให้มันแล้ว ๆ ไปเหอะ
เธอจะเก็บไปคิดอะไร ไปติดยึดทำไม
กับความพ่ายแพ้ครั้งคราว
คนที่เคยผิดหวังมากมี แต่ยังคงได้ดี
สู้ไปให้ถึงเส้นชัยเถอะ เจอแต่คนแห้งแล้งน้ำใจ
จะไปง้อทำไม เมื่อเรายังมีดนตรี

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ไม่เคยทำให้ใครต้องเจ็บปวด

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ให้เธอลืมเรื่องราวที่เจ็บปวด

ร้อง ร้องไห้ได้น้ำตา แต่ถ้าร้อง ร้องเพลงได้หนุกนะเธอ
พัก หัวใจด้วยเสียงเพลง
ให้ผ่อนคลาย ให้มันได้สุด ๆ สุด ๆ

เธอจะทนจะทุกข์ทำไม ไปเจ็บช้ำทำไม
ก็ให้มันแล้ว ๆ ไปเหอะ
เธอจะเก็บไปคิดอะไร ไปติดยึดทำไม
กับความพ่ายแพ้ครั้งคราว
คนที่เคยผิดหวังมากมี แต่ยังคงได้ดี
สู้ไปให้ถึงเส้นชัยเถอะ เจอแต่คนแห้งแล้งน้ำใจ
จะไปง้อทำไม เมื่อเรายังมีดนตรี

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ไม่เคยทำให้ใครต้องเจ็บปวด

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ให้เธอลืมเรื่องราวที่เจ็บปวด

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ไม่เคยทำให้ใครต้องเจ็บปวด

ปล่อยให้เสียงเพลง ช่วยเธอให้ผ่อนคลาย
ให้เพลงปลอบหัวใจที่บอบช้ำ
อยู่กับเสียงเพลง ไม่เคยจะโหดร้าย
ให้เธอลืมเรื่องราวที่เจ็บปวด