KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

มองหน้าแล้วเป็นไง มองหน้าแล้วคงไม่สบายใจ
ก็เลยต้องตีกันยกใหญ่ ตกลงให้มองทางไหน จะถูกใจเธอ
ลืมที่แล้วมากันหน่อย อ้างศักดิ์ศรีตีต่อยกันทำไม
ที่จริงเป็นคนมีน้ำใจ เรี่ยวแรงภายในมันเหลือก็อยากระบาย
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
จะตีกันไปอย่างเคยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
เก็บแรงกำลังชดเชยให้แผ่นดินเรา (ดีกว่า)
จับมือกัน เก็บแรงไว้ สร้างเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
จับมือกัน เก็บแรงไว้ สร้างเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
มือแกร่งแข็งแรงนั่น กำมั่นแล้วชูขึ้น นี่เมืองไทย
บ้านเมืองต้องการคนรุ่นใหม่ เก็บแรงกำลังเอาไว้ให้เมืองไทยดีกว่า
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
จะตีกันไปอย่างเคยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
เก็บแรงกำลังชดเชยให้แผ่นดินเรา (ดีกว่า)
จับมือกัน เก็บแรงไว้ สร้างเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
จับมือกัน เก็บแรงไว้ สร้างเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
จะตีกันไปอย่างเคยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
เก็บแรงกำลังชดเชยให้แผ่นดินเรา (ดีกว่า)
(เก็บแรงกำลังชดเชยให้แผ่นดินไทย...)

สักครั้งจะไม่ลืมพระคุณ

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

มองหน้าแล้วเป็นไง มองหน้าแล้วคงไม่สบายใจ
ก็เลยต้องตีกันยกใหญ่ ตกลงให้มองทางไหน จะถูกใจเธอ
ลืมที่แล้วมากันหน่อย อ้างศักดิ์ศรีตีต่อยกันทำไม
ที่จริงเป็นคนมีน้ำใจ เรี่ยวแรงภายในมันเหลือก็อยากระบาย
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
จะตีกันไปอย่างเคยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
เก็บแรงกำลังชดเชยให้แผ่นดินเรา (ดีกว่า)
จับมือกัน เก็บแรงไว้ สร้างเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
จับมือกัน เก็บแรงไว้ สร้างเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
มือแกร่งแข็งแรงนั่น กำมั่นแล้วชูขึ้น นี่เมืองไทย
บ้านเมืองต้องการคนรุ่นใหม่ เก็บแรงกำลังเอาไว้ให้เมืองไทยดีกว่า
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
จะตีกันไปอย่างเคยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
เก็บแรงกำลังชดเชยให้แผ่นดินเรา (ดีกว่า)
จับมือกัน เก็บแรงไว้ สร้างเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
จับมือกัน เก็บแรงไว้ สร้างเมืองไทย ให้รุ่งเรือง
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
จะตีกันไปอย่างเคยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
ขอสักครั้ง แล้วจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
เก็บแรงกำลังชดเชยให้แผ่นดินเรา (ดีกว่า)
(เก็บแรงกำลังชดเชยให้แผ่นดินไทย...)