KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:蕭煌奇   作曲:蕭煌奇


不知是為什麼我索來愛著妳
一粒心親向流星飛入妳的心驅頂
是按怎我的心哪會失去了控制
甘說這是天在注定叫咱著要做伙
哪是安呢 我要來感謝天地
乎我一個愛妳的機會
我要用我的一切 絕對不來反悔
要甲妳惜命命 不乎妳受風寒

啊 妳的形影 哪會儱浮在我的眼前
我日日夜夜儱會叫著妳的名字
啊 我的心情 可比是一隻帆船
不知會駛去叨位才有港口乎我停
啊 我相信春天的花親像妳的心
開甲那麼大蕊儱袂驚歹勢
夏天的日頭親像妳的熱情
照到阮的時候乎阮凍未條

我相信秋天的花親像要叫咱作伙
創造一個溫暖的家
冬天的雪親像塊叫阮等待
等待妳來甲阮陪

不知是為什麼我索來愛著妳
一粒心親向流星飛入妳的心驅頂
是按怎我的心哪會失去了控制
甘說這是天在注定叫咱著要做伙
哪是安呢 我要來感謝天地
乎我一個愛妳的機會
我要用我的一切 絕對不來反悔
要甲妳惜命命 不乎妳受風寒

啊 妳的形影 哪會儱浮在我的眼前
我日日夜夜儱會叫著妳的名字
啊 我的心情 可比是一隻帆船
不知會駛去叨位才有港口乎我停
啊 我相信春天的花親像妳的心
開甲那麼大蕊儱袂驚歹勢
夏天的日頭親像妳的熱情
照到阮的時候乎阮凍未條

我相信秋天的花親像要叫咱作伙
創造一個溫暖的家
冬天的雪親像塊叫阮等待
等待妳來甲阮陪

我相信春天的花親像妳溫暖的心
開甲那麼大蕊儱袂驚歹勢
夏天的日頭親像妳的熱情
照到阮的時候乎阮凍未條

我相信秋天的花親像要叫咱作伙
創造一個溫暖的家
冬天的雪親像塊叫阮等待
等待妳來甲阮陪

為什麼我哪會愛著你

KKBOXを起動

作詞:蕭煌奇   作曲:蕭煌奇


不知是為什麼我索來愛著妳
一粒心親向流星飛入妳的心驅頂
是按怎我的心哪會失去了控制
甘說這是天在注定叫咱著要做伙
哪是安呢 我要來感謝天地
乎我一個愛妳的機會
我要用我的一切 絕對不來反悔
要甲妳惜命命 不乎妳受風寒

啊 妳的形影 哪會儱浮在我的眼前
我日日夜夜儱會叫著妳的名字
啊 我的心情 可比是一隻帆船
不知會駛去叨位才有港口乎我停
啊 我相信春天的花親像妳的心
開甲那麼大蕊儱袂驚歹勢
夏天的日頭親像妳的熱情
照到阮的時候乎阮凍未條

我相信秋天的花親像要叫咱作伙
創造一個溫暖的家
冬天的雪親像塊叫阮等待
等待妳來甲阮陪

不知是為什麼我索來愛著妳
一粒心親向流星飛入妳的心驅頂
是按怎我的心哪會失去了控制
甘說這是天在注定叫咱著要做伙
哪是安呢 我要來感謝天地
乎我一個愛妳的機會
我要用我的一切 絕對不來反悔
要甲妳惜命命 不乎妳受風寒

啊 妳的形影 哪會儱浮在我的眼前
我日日夜夜儱會叫著妳的名字
啊 我的心情 可比是一隻帆船
不知會駛去叨位才有港口乎我停
啊 我相信春天的花親像妳的心
開甲那麼大蕊儱袂驚歹勢
夏天的日頭親像妳的熱情
照到阮的時候乎阮凍未條

我相信秋天的花親像要叫咱作伙
創造一個溫暖的家
冬天的雪親像塊叫阮等待
等待妳來甲阮陪

我相信春天的花親像妳溫暖的心
開甲那麼大蕊儱袂驚歹勢
夏天的日頭親像妳的熱情
照到阮的時候乎阮凍未條

我相信秋天的花親像要叫咱作伙
創造一個溫暖的家
冬天的雪親像塊叫阮等待
等待妳來甲阮陪