Only Love Strangers (只愛陌生人)

作詞:林 夕    作曲:張亞東

編曲:張亞東

我愛上一道疤痕 我愛上一盞燈
我愛傾聽 轉動的秒針 不愛其他傳聞

我愛的 比臉色還單純 比寵物還天真
當我需要的只是一個吻 就給我一個吻

我只愛陌生人 我只愛陌生人

我愛上某一個人 愛某一種體溫
喜歡看某一個眼神 不愛其他可能

我愛的 比臉色還單純 比寵物還天真
當我需要的只是一個吻 就給我一個吻

我只愛陌生人 我只愛陌生人