KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

มอง เธอล้มลงไปกี่ครั้ง ไม่เห็นเธอหมดกำลัง
ไม่เห็นเธอยอมซักที ดูเหมือนเธอบอกอะไร
ให้ฉันเอาไปสอนใจ ว่าทำไมเธอยังยืนอยู่
ไม่ว่าจะกี่ีครั้งที่ล้มลงไป
ต่อให้มันเป็นร้อยหรือมากแค่ไหน
อยู่ที่ว่าจะลุกขึ้นมาได้รึเปล่า
ยืนได้ไหมถ้าต้องล้มอีกที
ปัดหัวเข่าอีกครั้งไม่ต้องงอแง
คนที่ไม่เคยแพ้มันคงไม่มี
เมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะยืนอีกครั้งหนึ่ง
เราก็พร้อมที่จะเดินต่อไป
ของมันอยู่ที่ใจ(อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจ)
คน แค่ล้มลงเพียงซักครั้ง กลับคิดว่าหมดกำลัง
ดูเหมือนจะยอมง่ายดาย ชีวิตยังมีเวลา
แค่คิดจะยืนขึ้นมา แค่พยายามชนะใจ
ไม่ว่าจะกี่ีครั้งที่ล้มลงไป
ต่อให้มันเป็นร้อยหรือมากแค่ไหน
อยู่ที่ว่าจะลุกขึ้นมาได้รึเปล่า
ยืนได้ไหมถ้าต้องล้มอีกที
ปัดหัวเข่าอีกครั้งไม่ต้องงอแง
คนที่ไม่เคยแพ้มันคงไม่มี
เมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะยืนอีกครั้งหนึ่ง
เราก็พร้อมที่จะเดินต่อไป
ของมันอยู่ที่ใจ(อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจ)
ไม่ว่าจะกี่ีครั้งที่ล้มลงไป
ต่อให้มันเป็นร้อยหรือมากแค่ไหน
อยู่ที่ว่าจะลุกขึ้นมาได้รึเปล่า
ยืนได้ไหมถ้าต้องล้มอีกที
ปัดหัวเข่าอีกครั้งไม่ต้องงอแง
คนที่ไม่เคยแพ้มันคงไม่มี
เมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะยืนอีกครั้งหนึ่ง
เราก็พร้อมที่จะเดินต่อไป
ของมันอยู่ที่ใจ(อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจ)

ตุ๊กตาล้มลุก

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

มอง เธอล้มลงไปกี่ครั้ง ไม่เห็นเธอหมดกำลัง
ไม่เห็นเธอยอมซักที ดูเหมือนเธอบอกอะไร
ให้ฉันเอาไปสอนใจ ว่าทำไมเธอยังยืนอยู่
ไม่ว่าจะกี่ีครั้งที่ล้มลงไป
ต่อให้มันเป็นร้อยหรือมากแค่ไหน
อยู่ที่ว่าจะลุกขึ้นมาได้รึเปล่า
ยืนได้ไหมถ้าต้องล้มอีกที
ปัดหัวเข่าอีกครั้งไม่ต้องงอแง
คนที่ไม่เคยแพ้มันคงไม่มี
เมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะยืนอีกครั้งหนึ่ง
เราก็พร้อมที่จะเดินต่อไป
ของมันอยู่ที่ใจ(อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจ)
คน แค่ล้มลงเพียงซักครั้ง กลับคิดว่าหมดกำลัง
ดูเหมือนจะยอมง่ายดาย ชีวิตยังมีเวลา
แค่คิดจะยืนขึ้นมา แค่พยายามชนะใจ
ไม่ว่าจะกี่ีครั้งที่ล้มลงไป
ต่อให้มันเป็นร้อยหรือมากแค่ไหน
อยู่ที่ว่าจะลุกขึ้นมาได้รึเปล่า
ยืนได้ไหมถ้าต้องล้มอีกที
ปัดหัวเข่าอีกครั้งไม่ต้องงอแง
คนที่ไม่เคยแพ้มันคงไม่มี
เมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะยืนอีกครั้งหนึ่ง
เราก็พร้อมที่จะเดินต่อไป
ของมันอยู่ที่ใจ(อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจ)
ไม่ว่าจะกี่ีครั้งที่ล้มลงไป
ต่อให้มันเป็นร้อยหรือมากแค่ไหน
อยู่ที่ว่าจะลุกขึ้นมาได้รึเปล่า
ยืนได้ไหมถ้าต้องล้มอีกที
ปัดหัวเข่าอีกครั้งไม่ต้องงอแง
คนที่ไม่เคยแพ้มันคงไม่มี
เมื่อไหร่ที่เราพร้อมจะยืนอีกครั้งหนึ่ง
เราก็พร้อมที่จะเดินต่อไป
ของมันอยู่ที่ใจ(อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจ)