KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:มนต์ชัย สัตยเทพ   作曲:มนต์ชัย สัตยเทพ

ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟ
เราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกล
สุดหัวใจ สุดสายตา มีแต่เรา

ดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กัน
ขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉัน
จากหัวใจ จากนี้ไปมีแต่เธอ

ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน

จะมีเพียงเธอ รักเพียงแต่เธอ
โอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใย
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกราย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไป

แม้ในบางครั้ง ฉันทำให้เธอเสียใจ
แต่ทุกๆครั้ง เธอพร้อมจะมองข้ามไป
เธอเข้าใจให้อภัยคนอย่างฉัน

ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน

จะมีเพียงเธอ รักเพียงแต่เธอ
โอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใย
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกราย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไป

ต่อให้โลกสลายหายไปกับตา
ต่อให้ดาวบนฟ้าลบเลือนห่างไกล
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกราย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไป

ลูกอม

KKBOXを起動

作詞:มนต์ชัย สัตยเทพ   作曲:มนต์ชัย สัตยเทพ

ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟ
เราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกล
สุดหัวใจ สุดสายตา มีแต่เรา

ดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กัน
ขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉัน
จากหัวใจ จากนี้ไปมีแต่เธอ

ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน

จะมีเพียงเธอ รักเพียงแต่เธอ
โอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใย
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกราย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไป

แม้ในบางครั้ง ฉันทำให้เธอเสียใจ
แต่ทุกๆครั้ง เธอพร้อมจะมองข้ามไป
เธอเข้าใจให้อภัยคนอย่างฉัน

ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน

จะมีเพียงเธอ รักเพียงแต่เธอ
โอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใย
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกราย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไป

ต่อให้โลกสลายหายไปกับตา
ต่อให้ดาวบนฟ้าลบเลือนห่างไกล
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกราย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไป