เริงลีลาศ

作詞:     作曲:
เอ้า ฮา เฮ่ ฮา เฉยช้าอยู่ไย
เอ้า ฮะ ฮ่ะ ไฮ้ ใครต่อใครร้ายๆ ทั้งนั้นน่ะ
ฮิ ฮิ ฮิ ฮิ ดูให้ดีเขาลีลาศกัน
แฮะแฮ แย่ยันเห็นเขาเต้นกันเสียวซ่านอุรา

โอ้ โห โอ้ โห โย้เย้โยกไป
เอ้า ฮะ ฮ่ะ ไฮ้ ทำอะไรย้ายยักควักคว้า
เอ้า ฮิ ฮิ ฮิ ดูให้ดีเขามีใหม่มา
เอ้า ฮ้า ฮะ ฮาเขาลีลาศ พาคู่คราคล้อยไป

เฮ ร่าเริงสุดเหวี่ยง ฮา คว้าเอียงโอบไหล่
สวรรค์นะซิ สวรรค์รำไร พิไรโอบไหล่ ล้อม เรา

เอ้า เฮ ฮา เฮ เยโยโยกมา
เอ้า ฮะ ฮะ ฮ่า ลีลาศ พาเหิรฟ้าคล้อยเคล้า
อะ ฮิ ฮิ ฮี้ ทีเด็ดมีสักทีก็เอา
ซิแล้วโลกเรา หรือจะเหวี่ยงเบาหวือเข้าวิมาน

เอ้า ฮา เฮ่ ฮา เฉยช้าอยู่ไย
เอ้า ฮะ ฮ่ะ ไฮ้ ใครต่อใครร้ายๆ ทั้งนั้นน่ะ
แหม ฮิ ฮิ ฮิ ดูให้ดีเขาลีลาศกัน
แฮะแฮ้ แย่ยันเห็นเขาเต้นกันเสียวซ่านอุรา

โอ้ โห โอ้ โห โย้เย้โยกไป
เอ้า ฮะ ฮ่ะ ไฮ้ เอ๊ะทำอะไรย้ายยักควักคว้านะ
เอ้า ฮิ ฮิ ฮิ ดูให้ดีเขามีใหม่มา
อ๋อ เอ้า เฮ้ เอ้า ฮา เขาลีลาศพา คู่คราคล้อยไป

เฮ ร่าเริงสุดเหวี่ยง ฮา คว้าเอียงโอบไหล่
สวรรค์นะซิสวรรค์รำไร พิไรโอบไหล่ ล้อม เรา

เอ้า เฮ ฮา เฮ เยโยโยกมา
แหม ฮะ ฮะ ฮ่า ลีลาศ พาเหิรฟ้าคล้อยเคล้า
เอ้า ฮิ ฮิ ฮี้ ทีเด็ดมีสักทีก็เอา
ซิแล้วโลกเรา หรือจะเหวี่ยงเบาหวือเข้าวิมาน

เฮ ร่าเริงสุดเหวี่ยง ฮา คว้าเอียงโอบไหล่
สวรรค์นะซิสวรรค์รำไร พิไรโอบไหล่ล้อม เรา

เอ้า เฮ ฮา เฮ เยโยโยกมา
แหม ฮะ ฮะ ฮ่า ลีลาศพา เหิรฟ้าคล้อยเคล้า
อะ ฮิ ฮิ ฮี้ ทีเด็ดมีสักทีก็เอา
ซิแล้วโลกเรา หรือจะเหวี่ยงเบาหวือเข้าวิมาน