อยากเลวกว่านี้

作詞:-    作曲:-
ทำตัวไม่ดีให้เธอหนักใจ สร้างปัญหาและความวุ่นวายให้เธอทุกวัน
เธอยังทุ่มเททำดีกับฉัน อยู่กับฉันคนเดิมที่มีแต่ความสิ้นหวัง
ทั้งที่เธอเจอะใครที่พร้อมให้เธอทุกอย่าง
แต่ว่าเธอก็ยังไม่จากฉันไป
อยากเลวกว่านี้ให้เธอทิ้งกัน ไอ้คนอย่างฉันแพ้ใคร ๆ อีกมากมาย
อยากเลวกว่านี้ให้เธอเสียใจ แล้วคงง่ายดายที่เธอจะตัดสินใจ
มองดูว่าเธอกำลังสับสน หากไม่มีคนนี้สักคนก็คงโล่งใจ
คงมีหนทางที่มันสดใส และได้ทำไปตามหัวใจที่เธอต้องการ
ทั้งที่เธอเจอะใครที่พร้อมให้เธอทุกอย่าง
แต่ว่าเธอก็ยังไม่จากฉันไป
อยากเลวกว่านี้ให้เธอทิ้งกัน ไอ้คนอย่างฉันแพ้ใคร ๆ อีกมากมาย
อยากเลวกว่านี้ให้เธอเสียใจ แล้วคงง่ายดายที่เธอจะตัดสินใจ
ทั้งที่เธอเจอะใครที่พร้อมให้เธอทุกอย่าง
แต่ว่าเธอก็ยังไม่จากฉันไป
อยากเลวกว่านี้ให้เธอทิ้งกัน ไอ้คนอย่างฉันแพ้ใคร ๆ อีกมากมาย
อยากเลวกว่านี้ให้เธอเสียใจ แล้วคงง่ายดายที่เธอจะตัดสินใจ
อยากเลวกว่านี้ให้เธอทิ้งกัน ไอ้คนอย่างฉันแพ้ใคร ๆ อีกมากมาย
อยากเลวกว่านี้ให้เธอเสียใจ แล้วคงง่ายดายที่เธอจะตัดสินใจ