KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

คงเป็นความไม่ครบครัน มันทำให้คนเราไขว่คว้า
ขาดอะไรก็หากันมาเติมให้เต็ม ตามหัวใจของคน
มันคือความไม่ครบครัน ที่คนอย่างฉันหลีกไม่พ้น
ขาดสิ่งหนึ่งจนเหมือนเป็นคนไม่ค่อยเต็ม อยู่อย่างนี้

สิ่งนั้นที่ฉันไม่เคยได้ มาวันนี้เพิ่งเข้าใจแล้วว่าใครที่มี

เธอเป็นคนเดียวเลยที่ใช่ เธอเป็นอะไรอย่างที่ฝัน ช่วยมาเติมใจฉันให้ที
ได้เจอะกับเธอเลยได้รู้ว่า ทั้งชีวิตฉันขาดคนแบบนี้ จะรักใครทั้งที ต้องรักเธอ

จากเป็นคนไม่สำคัญ เธอทำให้ฉันมีความหมาย
จากที่เคยขาดเหลือในใจมีเธอไว้ คงพอดี

ความรักที่ฉันไม่เคยได้ มาวันนี้เพิ่งเข้าใจแล้วว่าใครที่มี

เธอเป็นคนเดียวเลยที่ใช่ เธอเป็นอะไรอย่างที่ฝัน ช่วยมาเติมใจฉันให้ที
ได้เจอะกับเธอเลยได้รู้ว่า ทั้งชีวิตฉันขาดคนแบบนี้ จะรักใครทั้งที ต้องรักเธอ

ความรักที่ฉันไม่เคยได้ มาวันนี้เพิ่งเข้าใจแล้วว่าใครที่มี

เธอเป็นคนเดียวเลยที่ใช่ เธอเป็นอะไรอย่างที่ฝัน ช่วยมาเติมใจฉันให้ที
ได้เจอะกับเธอเลยได้รู้ว่า ทั้งชีวิตฉันขาดคนแบบนี้ จะรักใครทั้งที ต้อง
เธอเป็นคนเดียวเลยที่ใช่ เธอเป็นอะไรอย่างที่ฝัน ช่วยมาเติมใจฉันให้ที
ได้เจอะกับเธอเลยได้รู้ว่า ทั้งชีวิตฉันขาดคนแบบนี้ จะรักใครทั้งที ต้องรักเธอ
ต้องรักเธอ ต้องรักเธอ ต้องรักเธอ ต้องรักเธอ เธอคนนี้

ไม่ค่อยเต็ม

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

คงเป็นความไม่ครบครัน มันทำให้คนเราไขว่คว้า
ขาดอะไรก็หากันมาเติมให้เต็ม ตามหัวใจของคน
มันคือความไม่ครบครัน ที่คนอย่างฉันหลีกไม่พ้น
ขาดสิ่งหนึ่งจนเหมือนเป็นคนไม่ค่อยเต็ม อยู่อย่างนี้

สิ่งนั้นที่ฉันไม่เคยได้ มาวันนี้เพิ่งเข้าใจแล้วว่าใครที่มี

เธอเป็นคนเดียวเลยที่ใช่ เธอเป็นอะไรอย่างที่ฝัน ช่วยมาเติมใจฉันให้ที
ได้เจอะกับเธอเลยได้รู้ว่า ทั้งชีวิตฉันขาดคนแบบนี้ จะรักใครทั้งที ต้องรักเธอ

จากเป็นคนไม่สำคัญ เธอทำให้ฉันมีความหมาย
จากที่เคยขาดเหลือในใจมีเธอไว้ คงพอดี

ความรักที่ฉันไม่เคยได้ มาวันนี้เพิ่งเข้าใจแล้วว่าใครที่มี

เธอเป็นคนเดียวเลยที่ใช่ เธอเป็นอะไรอย่างที่ฝัน ช่วยมาเติมใจฉันให้ที
ได้เจอะกับเธอเลยได้รู้ว่า ทั้งชีวิตฉันขาดคนแบบนี้ จะรักใครทั้งที ต้องรักเธอ

ความรักที่ฉันไม่เคยได้ มาวันนี้เพิ่งเข้าใจแล้วว่าใครที่มี

เธอเป็นคนเดียวเลยที่ใช่ เธอเป็นอะไรอย่างที่ฝัน ช่วยมาเติมใจฉันให้ที
ได้เจอะกับเธอเลยได้รู้ว่า ทั้งชีวิตฉันขาดคนแบบนี้ จะรักใครทั้งที ต้อง
เธอเป็นคนเดียวเลยที่ใช่ เธอเป็นอะไรอย่างที่ฝัน ช่วยมาเติมใจฉันให้ที
ได้เจอะกับเธอเลยได้รู้ว่า ทั้งชีวิตฉันขาดคนแบบนี้ จะรักใครทั้งที ต้องรักเธอ
ต้องรักเธอ ต้องรักเธอ ต้องรักเธอ ต้องรักเธอ เธอคนนี้