The Door (厝內的門)

作詞:黃奇斌    作曲:Samuel,Greg

古錐的囝仔佇這
月娘請你斟酌看
惦惦看我來長大
教我讀書的你是
如此 美麗勇敢的石磐
疼惜我

浮浮沈沈的青春
吵吵鬧鬧的憂悶
你是故鄉的山崙
無私看顧我你是
如此 平平安安的海船
厝裡的門
我盼望
時間請慢慢來行
我會全心來打拼
會扛起你的重擔
我了解
人生是冷暖燒寒
你佇身邊免驚惶
無愧對你號的名

不管生活多困難
我會甘願沒怨尤
離開習慣的所在
漸漸戒煙又戒酒
繼續對自己期待
背著父母的驕傲
無顧一切的阻擋

我盼望
時間請慢慢來行
我會全心來打拼
會扛起你的重擔
我了解
人生是冷暖燒寒
你佇身邊免驚惶
無愧對你號的名
我盼望
時間請慢慢來行
我會全心來打拼
會扛起你的重擔
我了解
人生是冷暖燒寒
你佇身邊免驚惶
無愧對你號的名
無愧對你號 的名
係你ㄟ名