KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞: สง่า อารัมภีร   作曲: สง่า อารัมภีร

ดวง..ใจ ทุกคนมีสิทธิ์ จะรักกันได้
ถึงอยู่ห่างไกล ก็ยัง ส่งใจ ไปถึง อ้อมแขน ของฉัน
คอยสัมพันธ์ รักอันตราตรึง คอยวัน สุขซึ้ง
จากดวงใจ ที่จริงจังมั่นคง

เธอเป็นคนต่างแดน แต่แนบแน่น ด้วยไมตรี สูงส่ง
มีใจรัก มั่นคง ฮืม...ไม่มีผู้ใดเสมอ
เธอเป็นความสว่าง พร่างดังเพชร ประกาย เลิศเลอ
ฉันได้จุมพิศ จากเธอ ฉันภูมิใจ และสุขใจทุกคืนวัน

ดวง..ใจ ทุกคนมีสิทธิ์ จะรักกันได้
ถึงอยู่ห่างไกล ก็ยัง ส่งใจ ไปถึง อ้อมแขน ของฉัน
คอยสัมพันธ์ รักอันตราตรึง คอยวัน สุขซึ้ง
จากดวงใจ ที่จริงจังมั่นคง

เธอเป็นคนต่างแดน แต่แนบแน่น ด้วยไมตรี สูงส่ง
มีใจรัก มั่นคง ฮืม...ไม่มีผู้ใดเสมอ
เธอเป็นความสว่าง พร่างดังเพชร ประกาย เลิศเลอ
ฉันได้จุมพิศ จากเธอ ฉันภูมิใจ และสุขใจทุกคืนวัน

ฉันสุขใจ ทุก..คืน..วัน..

ดวงใจ

KKBOXを起動

作詞: สง่า อารัมภีร   作曲: สง่า อารัมภีร

ดวง..ใจ ทุกคนมีสิทธิ์ จะรักกันได้
ถึงอยู่ห่างไกล ก็ยัง ส่งใจ ไปถึง อ้อมแขน ของฉัน
คอยสัมพันธ์ รักอันตราตรึง คอยวัน สุขซึ้ง
จากดวงใจ ที่จริงจังมั่นคง

เธอเป็นคนต่างแดน แต่แนบแน่น ด้วยไมตรี สูงส่ง
มีใจรัก มั่นคง ฮืม...ไม่มีผู้ใดเสมอ
เธอเป็นความสว่าง พร่างดังเพชร ประกาย เลิศเลอ
ฉันได้จุมพิศ จากเธอ ฉันภูมิใจ และสุขใจทุกคืนวัน

ดวง..ใจ ทุกคนมีสิทธิ์ จะรักกันได้
ถึงอยู่ห่างไกล ก็ยัง ส่งใจ ไปถึง อ้อมแขน ของฉัน
คอยสัมพันธ์ รักอันตราตรึง คอยวัน สุขซึ้ง
จากดวงใจ ที่จริงจังมั่นคง

เธอเป็นคนต่างแดน แต่แนบแน่น ด้วยไมตรี สูงส่ง
มีใจรัก มั่นคง ฮืม...ไม่มีผู้ใดเสมอ
เธอเป็นความสว่าง พร่างดังเพชร ประกาย เลิศเลอ
ฉันได้จุมพิศ จากเธอ ฉันภูมิใจ และสุขใจทุกคืนวัน

ฉันสุขใจ ทุก..คืน..วัน..