KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:鄭志明   作曲:鄭志明


因為感情下了稍重 註定要欠你一世人
心情的起起落落 到底到何時才走的完
愛若是嘸情嘸願 難免有分開的一工
嘸願相信你我的情份 只有短短的三冬五冬

咁講你心內已經有別人 看阮的感情無夠重
秤采講三兩句話 就想欲換阮的思念

惦在世間走闖的人 怎樣的愛才算完全
恩恩怨怨 攏是因為愛嘸對人

咁講你心內已經有別人 看阮的感情無夠重
秤采講三兩句話 就想欲換阮的思念

惦在世間走闖的人 怎樣的愛才算完全
恩恩怨怨 攏是因為愛嘸對人

愛不對人

KKBOXを起動

作詞:鄭志明   作曲:鄭志明


因為感情下了稍重 註定要欠你一世人
心情的起起落落 到底到何時才走的完
愛若是嘸情嘸願 難免有分開的一工
嘸願相信你我的情份 只有短短的三冬五冬

咁講你心內已經有別人 看阮的感情無夠重
秤采講三兩句話 就想欲換阮的思念

惦在世間走闖的人 怎樣的愛才算完全
恩恩怨怨 攏是因為愛嘸對人

咁講你心內已經有別人 看阮的感情無夠重
秤采講三兩句話 就想欲換阮的思念

惦在世間走闖的人 怎樣的愛才算完全
恩恩怨怨 攏是因為愛嘸對人