KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
เหมือนไปได้สวยเริ่มจากเป็นคนรู้จัก
อยากเลื่อนชั้นได้เป็นถึงคนรู้ใจ
เข้าที่เข้าทางหวังเข้าแทนคนที่ทิ้งเธอไป
เธอคงเป็นใจให้ความรักเป็นจริง
แล้วเรื่องที่ฝันมันก็เหมือนจะสะดุด
เมื่อเขาย้อนคืนมาขอเธอเริ่มใหม่
เธอรีบคืนดีทั้งที่ยังไม่ทันคิดอะไร
ทุ่มเทแทบตายกลายเป็นเสียเวลา
รักเธอเข้าเต็มประตูคิดว่าฉันสำคัญ
แล้วก็ต้องจบกัน เมื่อเขานั้นกลับมา
พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
มันไม่มีความหมาย..เราก็แค่สตั๊นท์แมน
เหมือนโดนสั่งคัท ต้องมาพักใจที่เจ็บ
ได้แต่เห็นเธอกับเขามีความสุข
ที่มาแทนแค่ไม่นานคิดว่ามันจะฟลุ๊ค
สรุปสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวจริง
รักเธอเข้าเต็มประตูคิดว่าฉันสำคัญ
แล้วก็ต้องจบกัน เมื่อเขานั้นกลับมา
พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
มันไม่มีความหมาย..เราก็แค่สตั๊นท์แมน
เป็นได้แค่ตัวแทน
แค่แสดงแทนใคร
คงไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหม
เจียมตัวเองเอาไว้
พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
มันไม่มีความหมาย..เราก็แค่สตั๊นท์แมน
คงไม่มีความหมาย ยังไงก็เป็นแค่ตัวแทน
มันไม่มีความหมาย เราก็แค่สตั๊นท์แมน

สตั๊นท์แมน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
เหมือนไปได้สวยเริ่มจากเป็นคนรู้จัก
อยากเลื่อนชั้นได้เป็นถึงคนรู้ใจ
เข้าที่เข้าทางหวังเข้าแทนคนที่ทิ้งเธอไป
เธอคงเป็นใจให้ความรักเป็นจริง
แล้วเรื่องที่ฝันมันก็เหมือนจะสะดุด
เมื่อเขาย้อนคืนมาขอเธอเริ่มใหม่
เธอรีบคืนดีทั้งที่ยังไม่ทันคิดอะไร
ทุ่มเทแทบตายกลายเป็นเสียเวลา
รักเธอเข้าเต็มประตูคิดว่าฉันสำคัญ
แล้วก็ต้องจบกัน เมื่อเขานั้นกลับมา
พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
มันไม่มีความหมาย..เราก็แค่สตั๊นท์แมน
เหมือนโดนสั่งคัท ต้องมาพักใจที่เจ็บ
ได้แต่เห็นเธอกับเขามีความสุข
ที่มาแทนแค่ไม่นานคิดว่ามันจะฟลุ๊ค
สรุปสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวจริง
รักเธอเข้าเต็มประตูคิดว่าฉันสำคัญ
แล้วก็ต้องจบกัน เมื่อเขานั้นกลับมา
พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
มันไม่มีความหมาย..เราก็แค่สตั๊นท์แมน
เป็นได้แค่ตัวแทน
แค่แสดงแทนใคร
คงไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหม
เจียมตัวเองเอาไว้
พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
พระเอกมาจนได้
หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน
ที่เอาใจเข้าแลก
ก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
มันไม่มีความหมาย..เราก็แค่สตั๊นท์แมน
คงไม่มีความหมาย ยังไงก็เป็นแค่ตัวแทน
มันไม่มีความหมาย เราก็แค่สตั๊นท์แมน