KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:   作曲:

เจอแต่ความผิดหวังกับทางที่ฉันก้าวเดินไป
จากวันนั้น ฉันเลือกเองพบแต่ความสิ้นหวัง
ท้อแท้ไม่มีกำลัง อยากจะหยุดเหมือนเส้นทางไป

เจอผู้คนมากมาย ซ้ายขวาและรอบกาย
ต่างฉุดดึงให้ฉันล้มลง
พยายามทำให้ฉันเจ็บปวดทุกข์ทน ซ้ำเติมแผลในใจ

ฉันยังคง มีคำถาม กับหนทาง

แสงของวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม ที่พอจะเป็นแสงส่องทาง
เดินต่อไปหา อาจจะอยู่ไม่ไกล ความจริงไขว่คว้ามา

จะเดินในไฟที่ร้อน หลงทาง มืดมน จะทรุดตัวลงร้องไห้
ร้องไปโย โฮ โย โฮ โย โฮ โฮ โย โฮ โย โฮ โฮ

ฉันยังคง มีคำถาม สุดหนทาง

แสงของวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม ที่พอจะเป็นแสงส่องทาง
เดินต่อไปหา มันยังอยู่ไม่ไกล ความจริงไขว่คว้ามา

วันที่เจอคลื่นลมหนาวเย็น สัมผัสบนผิวกาย
อาจเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ อย่างไร ชีวิตยังต้องเจอสักวัน

อยากจะมีใครกุมมือฉันไว้ให้สุดปลายหนทาง

แสงของวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม ที่พอจะเป็นแสงส่องทาง
เดินต่อไปหา มันยังอยู่ไม่ไกล จะมืดมิดเพียงใด ยากแค่ไหน

เมื่อตะวันสาดแสงแผดเผากาย จึงรู้คุณค่าของเวลา
โดนทำร้ายสักอีกกี่ครั้ง หรือจะถูกผลักจนเจียนตาย
ลุกขึ้นยืนให้ไหว เดินต่อไป

แสงของวันพรุ่งนี้

KKBOXを起動

作詞:   作曲:

เจอแต่ความผิดหวังกับทางที่ฉันก้าวเดินไป
จากวันนั้น ฉันเลือกเองพบแต่ความสิ้นหวัง
ท้อแท้ไม่มีกำลัง อยากจะหยุดเหมือนเส้นทางไป

เจอผู้คนมากมาย ซ้ายขวาและรอบกาย
ต่างฉุดดึงให้ฉันล้มลง
พยายามทำให้ฉันเจ็บปวดทุกข์ทน ซ้ำเติมแผลในใจ

ฉันยังคง มีคำถาม กับหนทาง

แสงของวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม ที่พอจะเป็นแสงส่องทาง
เดินต่อไปหา อาจจะอยู่ไม่ไกล ความจริงไขว่คว้ามา

จะเดินในไฟที่ร้อน หลงทาง มืดมน จะทรุดตัวลงร้องไห้
ร้องไปโย โฮ โย โฮ โย โฮ โฮ โย โฮ โย โฮ โฮ

ฉันยังคง มีคำถาม สุดหนทาง

แสงของวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม ที่พอจะเป็นแสงส่องทาง
เดินต่อไปหา มันยังอยู่ไม่ไกล ความจริงไขว่คว้ามา

วันที่เจอคลื่นลมหนาวเย็น สัมผัสบนผิวกาย
อาจเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ อย่างไร ชีวิตยังต้องเจอสักวัน

อยากจะมีใครกุมมือฉันไว้ให้สุดปลายหนทาง

แสงของวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม ที่พอจะเป็นแสงส่องทาง
เดินต่อไปหา มันยังอยู่ไม่ไกล จะมืดมิดเพียงใด ยากแค่ไหน

เมื่อตะวันสาดแสงแผดเผากาย จึงรู้คุณค่าของเวลา
โดนทำร้ายสักอีกกี่ครั้ง หรือจะถูกผลักจนเจียนตาย
ลุกขึ้นยืนให้ไหว เดินต่อไป