KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้
โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำที่อยู่ในใจ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์กันมาทำไม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม
รวบรวมจิตใจ มาก็นาน
กว่าคนอย่างฉัน กล้าไปขอเบอร์
เธอให้มาก็มัวเก็บไว้ แต่ก็เก็บมันอยู่ไม่ไหว
แล้วสุดท้าย หัวใจ มันสั่งให้โทร
โอ้เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใครคนนึงมันนอนละเมอ
ตื่นมาก็ยังคงเพ้อ คิดถึงแค่เธอคนเดียวทุกวัน
อยากขอคุยกัน สักหน่อยได้ไหม แต่แล้วทำไมพอ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้
โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำที่อยู่ในใจ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์กันมาทำไม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม
เบอร์ฉันก็โชว์ ตั้งกี่ที
เธอก็คงเห็น ว่ามี missed call
เดาว่าเธอกำลังดูหนัง หรือกำลังร่าเริงกับใคร
ทิ้งให้ฉันช้ำใจ ได้แต่เฝ้ารอ
โอ้เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใครคนนึงมันนอนละเมอ
ตื่นมาก็ยังคงเพ้อ คิดถึงแค่เธอคนเดียวทุกวัน
อยากขอคุยกัน สักหน่อยได้ไหม แต่แล้วทำไมพอ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้
โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำที่อยู่ในใจ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์กันมาทำไม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้
โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำที่อยู่ในใจ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์กันมาทำไม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม

収録アルバム

Missed Call

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้
โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำที่อยู่ในใจ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์กันมาทำไม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม
รวบรวมจิตใจ มาก็นาน
กว่าคนอย่างฉัน กล้าไปขอเบอร์
เธอให้มาก็มัวเก็บไว้ แต่ก็เก็บมันอยู่ไม่ไหว
แล้วสุดท้าย หัวใจ มันสั่งให้โทร
โอ้เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใครคนนึงมันนอนละเมอ
ตื่นมาก็ยังคงเพ้อ คิดถึงแค่เธอคนเดียวทุกวัน
อยากขอคุยกัน สักหน่อยได้ไหม แต่แล้วทำไมพอ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้
โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำที่อยู่ในใจ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์กันมาทำไม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม
เบอร์ฉันก็โชว์ ตั้งกี่ที
เธอก็คงเห็น ว่ามี missed call
เดาว่าเธอกำลังดูหนัง หรือกำลังร่าเริงกับใคร
ทิ้งให้ฉันช้ำใจ ได้แต่เฝ้ารอ
โอ้เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใครคนนึงมันนอนละเมอ
ตื่นมาก็ยังคงเพ้อ คิดถึงแค่เธอคนเดียวทุกวัน
อยากขอคุยกัน สักหน่อยได้ไหม แต่แล้วทำไมพอ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้
โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำที่อยู่ในใจ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์กันมาทำไม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
อยากจะคุยกับเธอ ก็เพราะเธอให้เบอร์เอาไว้
โทรไปตั้งกี่ครั้ง ก็แค่อยากให้ฟังถ้อยคำที่อยู่ในใจ
โทรไปก็ไม่รับ โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหน
ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วให้เบอร์กันมาทำไม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม
ได้แต่ฝากข้อความ ฝากให้เธอซ้ำๆว่าฉันชอบเธอรู้ไหม