KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ก่อนนี้เราเคยอยู่เห็นกัน พูดทุกวันว่าฉันคนตรง
จบเรื่องราวเหมือนดับมืดลง
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น รีบจากเราไป
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น มันพัดจากไป
ไปกับสายลมนั้น เธอกับฉัน ต้องจากกันไป
เธอมาลบเลือนหาย หายไปไหน ไม่เคย ไม่เคยหวนคืนมา
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น รีบจากเราไป
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น มันพัดจากไป
ไปกับสายลมนั้น เธอกับฉัน ต้องจากกันไป
เธอมาลบเลือนหาย หายไปไหน ไม่เคย ไม่เคยหวนคืนมา
ไปกับสายลมนั้น เธอกับฉัน ต้องจากกันไป
เธอมาลบเลือนหาย หายไปไหน ไม่เคย ไม่เคยหวนคืนมา
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น รีบจากเราไป
ไปกับสายลมนั้น เธอกับฉัน ต้องจากกันไป
เธอมาลบเลือนหาย หายไปไหน ไม่เคย ไม่เคยหวนคืนมา

สายลมที่จากไป

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ก่อนนี้เราเคยอยู่เห็นกัน พูดทุกวันว่าฉันคนตรง
จบเรื่องราวเหมือนดับมืดลง
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น รีบจากเราไป
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น มันพัดจากไป
ไปกับสายลมนั้น เธอกับฉัน ต้องจากกันไป
เธอมาลบเลือนหาย หายไปไหน ไม่เคย ไม่เคยหวนคืนมา
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น รีบจากเราไป
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น มันพัดจากไป
ไปกับสายลมนั้น เธอกับฉัน ต้องจากกันไป
เธอมาลบเลือนหาย หายไปไหน ไม่เคย ไม่เคยหวนคืนมา
ไปกับสายลมนั้น เธอกับฉัน ต้องจากกันไป
เธอมาลบเลือนหาย หายไปไหน ไม่เคย ไม่เคยหวนคืนมา
ทำไมสายลมนั้น สายลมนั้น รีบจากเราไป
ไปกับสายลมนั้น เธอกับฉัน ต้องจากกันไป
เธอมาลบเลือนหาย หายไปไหน ไม่เคย ไม่เคยหวนคืนมา