KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:阿李, Ricky Pro   作曲:阿李


光陰彷佛哭訴 似看透了門路 算出難逃命數
早知青春虛耗 過去免卻修補 只恐怕未算糟
遙遙漫漫前路 亦像霧但未到 只好努力攀爬
此刻終於知道 錯過了也是好 失去後才學懂

人越大 越覺得時間過得好快
做人好奇怪 細個只係想快d 快高長大
直到大個左又覺得最快樂係童年嘅世界
開始緬懷 昔日嘅嗰個小孩 幾咁詼諧
從前嘅純樸 都變成凉薄嘅世界
功利嘅心態 將良心販賣
昔日嘅小街小店 消失無晒
以前嘅橫巷變成金行藥房
以前嘅漁港變成華麗海旁
五光十色嘅燈光照亮維港
但係耀眼嘅光芒 令我更加迷惘
時代巨輪 無人可以阻擋
未來嘅景況又係咪我所嚮往
狂妄年代番起慾望巨浪
但係昔日純樸嘅光景 無人願意遺忘

光陰彷佛哭訴 似看透了門路 算出難逃命數
早知青春虛耗 過去免卻修補 只恐怕未算糟
遙遙漫漫前路 亦像霧但未到 只好努力攀爬
此刻終於知道 錯過了也是好 失去後才學懂

細個希望得到大人嘅自由 原來大人嘅自由
只不過係變成社會嘅階下囚
為謀生 為名利 為買樓 獻上青春 換取報酬
仍然未儲夠 仍然要奮鬥 用年華換取磚頭
直到一切都擁有 先發覺時間番唔到轉頭
得到嘅一切 係咪當初我想追求
轉眼時針跟往分針秒針 跳得更快
喘急嘅生活 成為都市常態
錯過太多人 錯過太多事
原來從來未望清過依個世界
時光機 只不過係戲裡面幻想嘅機器
世上無野可以載我地番去改寫日記
青春係我地輸唔起嘅時間遊戲
原來人生已經走到最尾

光陰彷佛哭訴 似看透了門路 算出難逃命數
早知青春虛耗 過去免卻修補 只恐怕未算糟
遙遙漫漫前路 亦像霧但未到 只好努力攀爬
此刻終於知道 錯過了也是好 失去後才學懂

Youth (青春)

KKBOXを起動

作詞:阿李, Ricky Pro   作曲:阿李


光陰彷佛哭訴 似看透了門路 算出難逃命數
早知青春虛耗 過去免卻修補 只恐怕未算糟
遙遙漫漫前路 亦像霧但未到 只好努力攀爬
此刻終於知道 錯過了也是好 失去後才學懂

人越大 越覺得時間過得好快
做人好奇怪 細個只係想快d 快高長大
直到大個左又覺得最快樂係童年嘅世界
開始緬懷 昔日嘅嗰個小孩 幾咁詼諧
從前嘅純樸 都變成凉薄嘅世界
功利嘅心態 將良心販賣
昔日嘅小街小店 消失無晒
以前嘅橫巷變成金行藥房
以前嘅漁港變成華麗海旁
五光十色嘅燈光照亮維港
但係耀眼嘅光芒 令我更加迷惘
時代巨輪 無人可以阻擋
未來嘅景況又係咪我所嚮往
狂妄年代番起慾望巨浪
但係昔日純樸嘅光景 無人願意遺忘

光陰彷佛哭訴 似看透了門路 算出難逃命數
早知青春虛耗 過去免卻修補 只恐怕未算糟
遙遙漫漫前路 亦像霧但未到 只好努力攀爬
此刻終於知道 錯過了也是好 失去後才學懂

細個希望得到大人嘅自由 原來大人嘅自由
只不過係變成社會嘅階下囚
為謀生 為名利 為買樓 獻上青春 換取報酬
仍然未儲夠 仍然要奮鬥 用年華換取磚頭
直到一切都擁有 先發覺時間番唔到轉頭
得到嘅一切 係咪當初我想追求
轉眼時針跟往分針秒針 跳得更快
喘急嘅生活 成為都市常態
錯過太多人 錯過太多事
原來從來未望清過依個世界
時光機 只不過係戲裡面幻想嘅機器
世上無野可以載我地番去改寫日記
青春係我地輸唔起嘅時間遊戲
原來人生已經走到最尾

光陰彷佛哭訴 似看透了門路 算出難逃命數
早知青春虛耗 過去免卻修補 只恐怕未算糟
遙遙漫漫前路 亦像霧但未到 只好努力攀爬
此刻終於知道 錯過了也是好 失去後才學懂