KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:ชาลี อินทรวิจิตร    作曲:สมาน กาญจนะผลิน

ถ้าฉันจะรัก รักใคร ฝังใจรักมั่น
ขอให้ฉัน โชคดี ที่ได้รักเธอ
เพราะเธออยู่ใน สายตา ของฉันเสมอ
ถ้าเธอรักฉัน ฉันจะรักเธอ เสนอสนอง

เลือดสาวของฉัน นั้นเบา เหมือนฟองสบู่
ไม่ต้องถู ไม่ต้องขยี้ ก็พอมีฟอง
คนรักกัน ชอบกัน ดวงตามันฟ้อง
ความรักเรียกร้อง ปรารถนา มารักกัน

เลือดสาวของฉัน นั้นเบา เหมือนฟองสบู่
ไม่ต้องถู ไม่ต้องขยี้ ก็พอมีฟอง
คนรักกัน ชอบกัน ดวงตามันฟ้อง
ความรักเรียกร้อง ปรารถนา มารักกัน

ถ้าฉันจะรัก

KKBOXを起動

作詞:ชาลี อินทรวิจิตร    作曲:สมาน กาญจนะผลิน

ถ้าฉันจะรัก รักใคร ฝังใจรักมั่น
ขอให้ฉัน โชคดี ที่ได้รักเธอ
เพราะเธออยู่ใน สายตา ของฉันเสมอ
ถ้าเธอรักฉัน ฉันจะรักเธอ เสนอสนอง

เลือดสาวของฉัน นั้นเบา เหมือนฟองสบู่
ไม่ต้องถู ไม่ต้องขยี้ ก็พอมีฟอง
คนรักกัน ชอบกัน ดวงตามันฟ้อง
ความรักเรียกร้อง ปรารถนา มารักกัน

เลือดสาวของฉัน นั้นเบา เหมือนฟองสบู่
ไม่ต้องถู ไม่ต้องขยี้ ก็พอมีฟอง
คนรักกัน ชอบกัน ดวงตามันฟ้อง
ความรักเรียกร้อง ปรารถนา มารักกัน