ขอเพียงเท่านั้นเอง

作詞:-    作曲:-
แอบมองตา อย่างที่เคยคุ้นกัน
ฉันคุ้นในสายตาคู่นั้น มันไม่เคยเปลี่ยนแปลง

เธอคือคนๆ เดิมที่เคยผูกพัน
เธอคือคนๆเ ดิมที่เคยห่วงหากัน
เธอคือคนเดียว คนที่ฉันคอยอยู่ทุกวัน

แต่วันนี้ ฉันนั้นคงทําได้เพียงแค่สบสายตา
ฉันรู้ว่าเธอคงไกลจนเกินไขว่คว้า
เก็บความรักที่เตรียมมาเก็บเอาไว้
เผื่อวันไหน ฉันนั้นคงได้มีวันนํามันกลับคืนมา
ฉันหวังแค่เพียงวันใดที่เธออ่อนล้า
จะปลอบโยนเธอทั้งใจ และจะคอยซับน้ำตาให้กับเธอ

แอบส่งใจ ส่งไปยังสายตา
ขอเพียงมองด้วยใจห่วงหา ขอเพียงเท่านั้นเอง

เธอคือคนๆ เดิมที่เคยผูกพัน
เธอคือคนๆ เดิมที่เคยห่วงหากัน
เธอคือคนเดียว คนที่ฉันคอยอยู่ทุกวัน

แต่วันนี้ ฉันนั้นคงทำได้เพียงแค่สบสายตา
ฉันรู้ว่าเธอคงไกลจนเกินไขว่คว้า
เก็บความรักที่เตรียมมาเก็บเอาไว้
เผื่อวันไหน ฉันนั้นคงได้มีวันนํามันกลับคืนมา
ฉันหวังแค่เพียงวันใดที่เธออ่อนล้า
จะปลอบโยนเธอทั้งใจ และจะคอยซับน้ำตาให้กับเธอ

เฝ้ารอคอยคืนและวัน กว่าที่ฉันจะได้พบเจอ
แค่อยากให้รู้ในสิ่งที่เธอไม่เคยถาม
ไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็ตาม
แต่เธอยังคงงดงามอยู่เสมอ

แต่วันนี้ ฉันนั้นคงทำได้เพียงแค่สบสายตา
ฉันรู้ว่าเธอคงไกลจนเกินไขว่คว้า
เก็บความรักที่เตรียมมาเก็บเอาไว้
เผื่อวันไหน ฉันนั้นคงได้มีวันนำมันกลับคืนมา
ฉันหวังแค่เพียงวันใดที่เธออ่อนล้า
จะปลอบโยนเธอทั้งใจ และจะคอยซับน้ำตาให้กับเธอ