KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:光良   作曲:光良


夜色漸漸迷濛 想你的心有誰懂
何處吹來的寒風 感覺好空
溫暖漸漸遠離 一個人望著星空
那一顆星才是你 我想觸碰
每一次喊你 在我心 每一次喊你 Honey
每一次喊你 我的心都痛
每一次喊你 只希望夢見到你的夢
和你一起分享一樣的天空
每一次喊你 在我心 每一次喊你 Honey
每一次喊你 我不想再痛
每一次喊你 只希望你回到我心中
和你一起分享 要和你一起分享 我的夢

每一次喊你

KKBOXを起動

作詞:光良   作曲:光良


夜色漸漸迷濛 想你的心有誰懂
何處吹來的寒風 感覺好空
溫暖漸漸遠離 一個人望著星空
那一顆星才是你 我想觸碰
每一次喊你 在我心 每一次喊你 Honey
每一次喊你 我的心都痛
每一次喊你 只希望夢見到你的夢
和你一起分享一樣的天空
每一次喊你 在我心 每一次喊你 Honey
每一次喊你 我不想再痛
每一次喊你 只希望你回到我心中
和你一起分享 要和你一起分享 我的夢