KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ช : โอ้สน สยิวยืนต้น โอนอ่อน
โยกคลอน พลางถอนใจใหญ่
โอ้สน ครางเหมือนกับคนเป็นไข้
สนเอยอาวรณ์ไหวคล้ายเรา

ท่ามกลางกลิ่นไอ ไพรสน
เสียงสน หมือน ดั่งมนต์ เรียก เรา
หวีด วอน อ่อน โอน โยน เย้า
ครวญ เคล้า เร้า เรียก เรา ร่ำ ไร

ญ : ขวัญเอย ขวัญมา
สนสามพราน พร่ามหาขวัญใจ
เพื่อนเอยเพื่อนใจ ไปไหน
ลา ไกลแล้วเพื่อนใยไม่มา

ญ : ขวัญเอย ขวัญมา
สนสามพราน พร่ามหาขวัญใจ
เพื่อนเอยเพื่อนใจ ไปไหน
ลา ไกลแล้วเพื่อนใยไม่มา

ช : ขวัญเอย ขวัญมา
สนสามพราน พร่ามหาขวัญใจ
เพื่อนเอยเพื่อนใจ ไปไหน
ลา ไกลแล้วเพื่อนใยไม่มา

สนสามพราน

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ช : โอ้สน สยิวยืนต้น โอนอ่อน
โยกคลอน พลางถอนใจใหญ่
โอ้สน ครางเหมือนกับคนเป็นไข้
สนเอยอาวรณ์ไหวคล้ายเรา

ท่ามกลางกลิ่นไอ ไพรสน
เสียงสน หมือน ดั่งมนต์ เรียก เรา
หวีด วอน อ่อน โอน โยน เย้า
ครวญ เคล้า เร้า เรียก เรา ร่ำ ไร

ญ : ขวัญเอย ขวัญมา
สนสามพราน พร่ามหาขวัญใจ
เพื่อนเอยเพื่อนใจ ไปไหน
ลา ไกลแล้วเพื่อนใยไม่มา

ญ : ขวัญเอย ขวัญมา
สนสามพราน พร่ามหาขวัญใจ
เพื่อนเอยเพื่อนใจ ไปไหน
ลา ไกลแล้วเพื่อนใยไม่มา

ช : ขวัญเอย ขวัญมา
สนสามพราน พร่ามหาขวัญใจ
เพื่อนเอยเพื่อนใจ ไปไหน
ลา ไกลแล้วเพื่อนใยไม่มา