KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:張欣瑜   作曲:林佳玲


女人的青春
是無聲的電影
胭脂藏心事誰看破
風雨無情
打對阮心肝
春天敢知紅花的孤單

風中的花蕊
美麗又凋謝
紅顏的運命是天註定
路途起風沙
艱苦也著行
用一生等待有情人將阮疼

人生像波浪
過一山又一嶺
期待看到美麗的海岸
燒熱畏寒
阮攏毋知驚
阮只驚風霜褪去年華

風中的花蕊
美麗又凋謝
紅顏的運命是天註定
路途起風沙
艱苦也著行
用一生等待有情人將阮疼

風中的花蕊
美麗又凋謝
紅顏的運命是天註定
路途起風沙
艱苦也著行
用一生等待有情人將阮疼

風中的花蕊

KKBOXを起動

作詞:張欣瑜   作曲:林佳玲


女人的青春
是無聲的電影
胭脂藏心事誰看破
風雨無情
打對阮心肝
春天敢知紅花的孤單

風中的花蕊
美麗又凋謝
紅顏的運命是天註定
路途起風沙
艱苦也著行
用一生等待有情人將阮疼

人生像波浪
過一山又一嶺
期待看到美麗的海岸
燒熱畏寒
阮攏毋知驚
阮只驚風霜褪去年華

風中的花蕊
美麗又凋謝
紅顏的運命是天註定
路途起風沙
艱苦也著行
用一生等待有情人將阮疼

風中的花蕊
美麗又凋謝
紅顏的運命是天註定
路途起風沙
艱苦也著行
用一生等待有情人將阮疼