KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม
มีแดนรื่นรมย์แสนชื่นชมมีเสรี
ไร้ทุกข์สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน

อาชีพป่าดงพงไพรเลี้ยงโคทำไร่ไถนาเป็นพราน
หน้าแล้งเราพากันเผาถ่านหาฟืนกลับบ้านเป็นทุน
เงินทองหามาได้อดออมเอาไว้พออุ่น
เจ็บไข้ได้เกื้อหนุนเจือจุนการุณผูกพัน

กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม
มีแดนรื่นรมย์แสนชื่นชมมีเสรี
ไร้ทุกข์สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน

เย็นย่ำตะวันรอนๆ เราได้พักผ่อนสำราญอุรา
ค่ำลงเราพบกันพร้อมหน้า แล้วมาสนุกด้วยกัน
ยามงานนั้นเราทำตรากตรำเพียงไหนไม่หวั่น
เสร็จงานเราสุขสันต์ร้องบรรเลงเพลงกล่อมไพร

กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม
มีแดนรื่นรมย์แสนชื่นชมมีเสรี
ไร้ทุกข์สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน

จนยากก็ยังภูมิใจหากินทำไร่แม้ไม่รุ่งเรือง
ไม่คิดจะเพ้อจะฟุ้งเฟื่องถึงเมืองแดนศิวิไลซ์
กลางคืนเราชื่นบานเรื่องงานเอาไว้วันใหม่
ป่าดงดำรงไว้..ทรัพย์ในดินไทยมากมี

กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม
มีแดนรื่นรมย์แสนชื่นชมมีเสรี
ไร้ทุกข์สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน

ชาวดง

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม
มีแดนรื่นรมย์แสนชื่นชมมีเสรี
ไร้ทุกข์สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน

อาชีพป่าดงพงไพรเลี้ยงโคทำไร่ไถนาเป็นพราน
หน้าแล้งเราพากันเผาถ่านหาฟืนกลับบ้านเป็นทุน
เงินทองหามาได้อดออมเอาไว้พออุ่น
เจ็บไข้ได้เกื้อหนุนเจือจุนการุณผูกพัน

กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม
มีแดนรื่นรมย์แสนชื่นชมมีเสรี
ไร้ทุกข์สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน

เย็นย่ำตะวันรอนๆ เราได้พักผ่อนสำราญอุรา
ค่ำลงเราพบกันพร้อมหน้า แล้วมาสนุกด้วยกัน
ยามงานนั้นเราทำตรากตรำเพียงไหนไม่หวั่น
เสร็จงานเราสุขสันต์ร้องบรรเลงเพลงกล่อมไพร

กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม
มีแดนรื่นรมย์แสนชื่นชมมีเสรี
ไร้ทุกข์สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน

จนยากก็ยังภูมิใจหากินทำไร่แม้ไม่รุ่งเรือง
ไม่คิดจะเพ้อจะฟุ้งเฟื่องถึงเมืองแดนศิวิไลซ์
กลางคืนเราชื่นบานเรื่องงานเอาไว้วันใหม่
ป่าดงดำรงไว้..ทรัพย์ในดินไทยมากมี

กลางดงพงป่าเขาลำเนาไพรไกลสังคม
มีแดนรื่นรมย์แสนชื่นชมมีเสรี
ไร้ทุกข์สนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่
พวกเราชาวถิ่นนี้ล้วนมีไมตรีต่อกัน