KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

นับตั้งแต่เธอจำความได้ก็ไม่เห็นหน้าพ่อและแม่
เด็กหญิงคนนี้เธอเป็นเด็กกำพร้า
พ่ออยู่แห่งหนใด แม่อยู่แห่งหนใด
เก็บคำถามนี้ไว้ในใจตลอดมา

เด็กหญิงเธออยู่อยู่ไปแต่ในหัวใจเธอป่วนปั่น
ก็เพื่อนพ้องเขาครบครอบครัว อบอุ่นนัก
จึงเริ่มเฝ้าถามยาย พ่อแม่หนูอยู่ไหน
เหตุไฉนเขาไม่สนใจส่งข่าวมา...

ได้ฟังคำตอบจากยายเด็กผู้หญิงก้มหน้าร้องไห้
พ่อกับแม่เขาทิ้งเจ้าไป ตั้งแต่เกิดมา
รับเอาไว้ไม่ไหว เริ่มคบเพื่อนวายร้าย
อบอุ่นใจแม้เพียงชั่วคราวก็เห็นดี

เด็กหญิงเธอเริ่มสาวแล้ว เริ่มคบเริ่มรักเพื่อนชาย
ไม่รู้เขาหมายอย่างเดียวคือความสาว
ทอดกายให้เขาเชยชมพอสมใจเขาตีจาก
คิดได้ก็สายเกินไป เขาไม่กลับคืน

หลานยายจากไปหลายเดือน ก็หวนคืนกลับมาใหม่
ทิ้งลูกน้อยเอาไว้ให้ยาย แล้วหลบหาย
เตรียมคำตอบเอาไว้ พ่อแม่เหลนอยู่ไหน
คำตอบนี้เก็บไว้กับยายตลอดมา
เตรียมคำตอบเอาไว้ พ่อแม่เหลนอยู่ไหน
คำตอบนี้เก็บไว้กับยาย ตลอดมา..

Tam Yai

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

นับตั้งแต่เธอจำความได้ก็ไม่เห็นหน้าพ่อและแม่
เด็กหญิงคนนี้เธอเป็นเด็กกำพร้า
พ่ออยู่แห่งหนใด แม่อยู่แห่งหนใด
เก็บคำถามนี้ไว้ในใจตลอดมา

เด็กหญิงเธออยู่อยู่ไปแต่ในหัวใจเธอป่วนปั่น
ก็เพื่อนพ้องเขาครบครอบครัว อบอุ่นนัก
จึงเริ่มเฝ้าถามยาย พ่อแม่หนูอยู่ไหน
เหตุไฉนเขาไม่สนใจส่งข่าวมา...

ได้ฟังคำตอบจากยายเด็กผู้หญิงก้มหน้าร้องไห้
พ่อกับแม่เขาทิ้งเจ้าไป ตั้งแต่เกิดมา
รับเอาไว้ไม่ไหว เริ่มคบเพื่อนวายร้าย
อบอุ่นใจแม้เพียงชั่วคราวก็เห็นดี

เด็กหญิงเธอเริ่มสาวแล้ว เริ่มคบเริ่มรักเพื่อนชาย
ไม่รู้เขาหมายอย่างเดียวคือความสาว
ทอดกายให้เขาเชยชมพอสมใจเขาตีจาก
คิดได้ก็สายเกินไป เขาไม่กลับคืน

หลานยายจากไปหลายเดือน ก็หวนคืนกลับมาใหม่
ทิ้งลูกน้อยเอาไว้ให้ยาย แล้วหลบหาย
เตรียมคำตอบเอาไว้ พ่อแม่เหลนอยู่ไหน
คำตอบนี้เก็บไว้กับยายตลอดมา
เตรียมคำตอบเอาไว้ พ่อแม่เหลนอยู่ไหน
คำตอบนี้เก็บไว้กับยาย ตลอดมา..