KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ฉันมีความผิดที่คิดรักเธอ
เมื่อหัวใจมันคลั่งมันเพ้อ มันเกิดรักเธอขึ้นมา
ฉันยอมรับผิดทุกมาตรา
เป็นจำเลยรักของกานดา จะฆ่าจะขังก็ยอม

ขอสารภาพว่ารักล้นทรวง
ด้วยรักเธอจึงห่วงจึงหวง ไม่ใช่รักลวงรักปลอม
รักลามไหม้หมกหัวอกตรอม
เป็นจำเลยรักแล้วจึงยอม ให้เข่นให้ฆ่าตามอำเภอใจ

ถ้าอยากประหาร จงประหารฉันด้วยความรัก
โทษฉันเบาไม่ใช่โทษหนัก
โปรดขังโปรดกัก ด้วยกอดได้ไหม
ฉันยอมให้เธอได้ใช้อ้อมแขน แทนกรงขังใจ
สารภาพแล้วควรอภัย วอนโจทก์จงได้เมตตา

หรือเธอก็เป็นจำเลยเหมือนกัน
ด้วยสายตาเธอบอกแก่ฉันให้ลงโทษทัณฑ์สักครา
ฉันลงมติพิพากษา ตามประมวลความรักอาญา
เป็นคู่ชีวาฉันจนวันตาย

หรือเธอก็เป็นจำเลยเหมือนกัน
ด้วยสายตาเธอบอกแก่ฉันให้ลงโทษทัณฑ์สักครา
ฉันลงมติพิพากษา ตามประมวลความรักอาญา
เป็นคู่ชีวาฉันจนวันตาย

อาญารัก

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ฉันมีความผิดที่คิดรักเธอ
เมื่อหัวใจมันคลั่งมันเพ้อ มันเกิดรักเธอขึ้นมา
ฉันยอมรับผิดทุกมาตรา
เป็นจำเลยรักของกานดา จะฆ่าจะขังก็ยอม

ขอสารภาพว่ารักล้นทรวง
ด้วยรักเธอจึงห่วงจึงหวง ไม่ใช่รักลวงรักปลอม
รักลามไหม้หมกหัวอกตรอม
เป็นจำเลยรักแล้วจึงยอม ให้เข่นให้ฆ่าตามอำเภอใจ

ถ้าอยากประหาร จงประหารฉันด้วยความรัก
โทษฉันเบาไม่ใช่โทษหนัก
โปรดขังโปรดกัก ด้วยกอดได้ไหม
ฉันยอมให้เธอได้ใช้อ้อมแขน แทนกรงขังใจ
สารภาพแล้วควรอภัย วอนโจทก์จงได้เมตตา

หรือเธอก็เป็นจำเลยเหมือนกัน
ด้วยสายตาเธอบอกแก่ฉันให้ลงโทษทัณฑ์สักครา
ฉันลงมติพิพากษา ตามประมวลความรักอาญา
เป็นคู่ชีวาฉันจนวันตาย

หรือเธอก็เป็นจำเลยเหมือนกัน
ด้วยสายตาเธอบอกแก่ฉันให้ลงโทษทัณฑ์สักครา
ฉันลงมติพิพากษา ตามประมวลความรักอาญา
เป็นคู่ชีวาฉันจนวันตาย