KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

.ถ้าหากฉัน มีเวทมนต์
เป็นแม่มด มีฤทธิ์เหมือนในนิยาย
จะเสกเธอ ให้สนใจ
ให้เธอยอม เอาใจทั้งใจให้ฉัน
ถ้าหากเธอ ยังดื้อดึง
ทำขัดขืน ฉันคงต้องใช้กำลัง
จะเสกเธอ ให้เชื่อฟัง
ให้บอกฉัน ดังดังว่ารัก สักหน่อย
หากยอมเป็นคู่ใจ เอาอะไรก็ว่ามา
จะขี่ไม้กวาดไปหา พาบินไปด้วยกัน
ไกวเปลให้ทุกคืน จะเกาคางให้ทุกวัน
อย่าห่วงเลยตัวฉัน จะดูแลเธอเอง
..ถ้าหากฉัน มีเวทมนต์
เป็นแม่มด มีฤทธิ์เหมือนในนิยาย
จะเสกเธอ ให้สนใจ
ให้เธอยอม เอาใจทั้งใจให้ฉัน
ถ้าหากเธอ ยังดื้อดึง
ทำขัดขืน ฉันคงต้องใช้กำลัง
จะเสกเธอ ให้เชื่อฟัง
ให้บอกฉัน ดังดังว่ารัก สักหน่อย
หากยอมเป็นคู่ใจ เอาอะไรก็ว่ามา
จะขี่ไม้กวาดไปหา พาบินไปด้วยกัน
ไกวเปลให้ทุกคืน จะเกาคางให้ทุกวัน
อย่าห่วงเลยตัวฉัน จะดูแลเธอเอง
หากยอมเป็นคู่ใจ เอาอะไรก็ว่ามา
จะขี่ไม้กวาดไปหา พาบินไปด้วยกัน
ไกวเปลให้ทุกคืน จะเกาคางให้ทุกวัน
อย่าห่วงเลยตัวฉัน จะดูแลเธอเอง

แม่มด

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

.ถ้าหากฉัน มีเวทมนต์
เป็นแม่มด มีฤทธิ์เหมือนในนิยาย
จะเสกเธอ ให้สนใจ
ให้เธอยอม เอาใจทั้งใจให้ฉัน
ถ้าหากเธอ ยังดื้อดึง
ทำขัดขืน ฉันคงต้องใช้กำลัง
จะเสกเธอ ให้เชื่อฟัง
ให้บอกฉัน ดังดังว่ารัก สักหน่อย
หากยอมเป็นคู่ใจ เอาอะไรก็ว่ามา
จะขี่ไม้กวาดไปหา พาบินไปด้วยกัน
ไกวเปลให้ทุกคืน จะเกาคางให้ทุกวัน
อย่าห่วงเลยตัวฉัน จะดูแลเธอเอง
..ถ้าหากฉัน มีเวทมนต์
เป็นแม่มด มีฤทธิ์เหมือนในนิยาย
จะเสกเธอ ให้สนใจ
ให้เธอยอม เอาใจทั้งใจให้ฉัน
ถ้าหากเธอ ยังดื้อดึง
ทำขัดขืน ฉันคงต้องใช้กำลัง
จะเสกเธอ ให้เชื่อฟัง
ให้บอกฉัน ดังดังว่ารัก สักหน่อย
หากยอมเป็นคู่ใจ เอาอะไรก็ว่ามา
จะขี่ไม้กวาดไปหา พาบินไปด้วยกัน
ไกวเปลให้ทุกคืน จะเกาคางให้ทุกวัน
อย่าห่วงเลยตัวฉัน จะดูแลเธอเอง
หากยอมเป็นคู่ใจ เอาอะไรก็ว่ามา
จะขี่ไม้กวาดไปหา พาบินไปด้วยกัน
ไกวเปลให้ทุกคืน จะเกาคางให้ทุกวัน
อย่าห่วงเลยตัวฉัน จะดูแลเธอเอง