KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

ทุกครั้งที่ท้องหยุดหิว ทุกครั้งที่หิว ฉันคิดถึงพ่อ
พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อต้องจากจรไปแดนไกล
ต้องจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน
พ่อจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน

เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน แต่ในยามจนกลับหาย
ก็ใครเล่าใครอยากจน ใครอยากอดทนขืนข่มดวงใจ
จากบ้าน ห่างเมือง ไปทำไม
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ไปทำไม

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำก็ทำได้อย่างไง)
ดิ้นรนกันไปสิทธ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย)
(อยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทย อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย)

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำก็ทำได้อย่างไง)
ดิ้นรนกันไปสิทธ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย)
(อยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทย อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย)

พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)

Por Pen Kam Ma Korn (Bunthug Concert 25th Anniversary Pongsit Kampee (Mee Hwang)) - บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต 25 ปี พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (มีหวัง)

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

ทุกครั้งที่ท้องหยุดหิว ทุกครั้งที่หิว ฉันคิดถึงพ่อ
พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อต้องจากจรไปแดนไกล
ต้องจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน
พ่อจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน

เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน แต่ในยามจนกลับหาย
ก็ใครเล่าใครอยากจน ใครอยากอดทนขืนข่มดวงใจ
จากบ้าน ห่างเมือง ไปทำไม
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ไปทำไม

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำก็ทำได้อย่างไง)
ดิ้นรนกันไปสิทธ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย)
(อยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทย อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย)

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำก็ทำได้อย่างไง)
ดิ้นรนกันไปสิทธ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย)
(อยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทย อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย)

พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)